Naturreservatet hämmar utvecklingen i Gryt

Gör om och gör rätt!

Insändare 13 november 2022 13:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Först och främst vill jag säga att jag inte har något emot naturreservat.

Tvärtom är jag glad och tacksam för alla naturreservat som finns i Valdemarsviks kommun. Jag är ofta ute och vandrar i våra reservat.

Jag bor i Valdemarsvik, en glesbygd som behöver TILLVÄXT. Vårt läge, vår natur och med havet mitt in i centrum borde kommunen växa, inte krympa som nu är fallet.

Utredningar visar på att ett viktigt område för tillväxt kan skapas i Gryt där attraktiva tomter skulle kunna få familjer att flytta dit. 

 

Gamlebofjärdens Naturreservat är alldeles för stort och man tar inte hänsyn till en framtida utveckling av Gryt

När jag läser i anteckningar gjorda efter ett möte med länsstyrelse om Gamlebofjärdens Naturreservat i Valdemarsviks kommun blir jag upprörd och besviken. Att demokrati och folkvilja så kan negligeras är extremt oroande. Alla intressenter var överens om ett balanserat (inte borttagande av) reservat men Länsstyrelsen med landshövdingen i spetsen körde fullständigt över alla intressenter. 

Som jag ser det så skulle nuvarande planer för naturreservatet hindra utvecklingen i Gryt. Och det vill väl inte landshövdingen?

Gör om gör rätt!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa