Det gör ont för oss när Koranen bränns!

Det stämmer att många oönskade åsikter samt tankar accepteras i ett demokratiskt samhälle då människan har rätten till yttrandefrihet men när yttrandefrihet börjar såra och kränka andra människor då får det ta stopp, skriver insändarskribenten. Arkivbild.
Det stämmer att många oönskade åsikter samt tankar accepteras i ett demokratiskt samhälle då människan har rätten till yttrandefrihet men när yttrandefrihet börjar såra och kränka andra människor då får det ta stopp, skriver insändarskribenten. Arkivbild.

Vad är demokrati egentligen?

Insändare 25 juli 2023 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jo, enligt (riksdagen.se) så kan demokrati förklaras som ”folkstyre”. Demokratisk grundtanke utgår ifrån att alla människor ska ha samma rättigheter och är lika mycket värda. I ett demokratiskt samhälle har alla människor rätt till att tycka och tänka vad man vill och det får man uttrycka öppet i tal och skrift.

När Koranen bränns så går det emot samhällets demokratiska grundidé. Det stämmer att en individ har rätten till att tänka och tycka fritt samt öppet uttrycka sina åsikter i tal och skrift. Men att bränna Koranen är varken tal eller skrift utan en avskyvärd handling och redan där blir det fel.

Vi får inte heller glömma att demokrati innebär att föra samman folket och inte skapa oro i samhället. Demokrati innebär att människor är lika mycket värda. När Koranen tillåts att brännas då känns det inte för oss muslimer att likvärdighet tas på allvar, istället så utesluts det. Det gör ont, det är orättvist och det är väldigt kränkande för oss.

Det stämmer att många oönskade åsikter samt tankar accepteras i ett demokratiskt samhälle då människan har rätten till yttrandefrihet men när yttrandefrihet börjar såra och kränka andra människor då får det ta stopp!

Icke-våldskommunikation är något som bör utövas bland människor i ett demokratiskt samhälle, där Jag-budskapet förmedlas, där man får uttrycka hur man känner sig och varför man känner sig på det viset och där respekt och empati är utgångspunkten i alla dialoger.

Vi alla har rätten till att få våra röster hörda, men aldrig rätt till att vara respektlös eller kränkande!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa