När ska minutjakten i hemtjänsten avskaffas?

Nu har Norrköpings kommun snart haft två år på sig att avskaffa inloggning/ tidsjakten i hemtjänsten som lovat.

Vår utgångspunkt är att personalen helt och hållet ska fokusera på att utföra de insatser de har att göra på bästa möjliga sätt, på den tid det faktiskt tar att utföra dem, skriver Andres Bohlin (S) vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Vår utgångspunkt är att personalen helt och hållet ska fokusera på att utföra de insatser de har att göra på bästa möjliga sätt, på den tid det faktiskt tar att utföra dem, skriver Andres Bohlin (S) vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Foto: Gorm Kallestad/ Jeanina Santiago/ Jan-Erik Henriksson/ Louise Åsenheim

Insändare2021-09-18 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vad skyller ni på nu varför det inte redan hänt? När ska ni inse att vi kan inte mäta en äldre/ sjuka/funktionshindrades behov i minuter. Är det sönderstressad personal ni vill ha? Nej låt oss få jobba i lugn och ro någon endaste gång... Ni är på oss hela tiden om än det ena och än det andra. En påminnelse till er är att vi är människor och vi jobbar med människor.

Undersköterska i hemtjänsten

Svar direkt

Från min sida är detta redan en avgjord fråga. Vi hade ett ärende i kommunfullmäktige den 21 juni där vi avsåg att byta ersättningsmodell och därmed komma bort från den upplevda pressen att jaga minuter. Tyvärr valde Moderaterna, som hela tiden motsatt sig denna förändring, att tillsammans med Sverigedemokraterna på formella grunder rösta för en återremiss. 

Något som kommer fördröja beslutet ytterligare något halvår. Så istället för att ha en ny ersättningsmodell på plats till årsskiftet får vi vänta tills sommaren 2022.

Vår utgångspunkt är att personalen helt och hållet ska fokusera på att utföra de insatser de har att göra på bästa möjliga sätt, på den tid det faktiskt tar att utföra dem. Det kommer förbättra arbetsmiljön för den enskilde men som en konsekvens även gynna brukaren. Det är helt enkelt bra för alla. Det innebär dock inte att kommunen slutar att ha koll på när vi har personal hemma hos omsorgstagare. Däremot förändras utgångspunkten från ett ekonomiskt incitament till arbetsmiljöskäl. Vi vill inte minst ur en säkerhetsaspekt veta var vår personal är. 

Jag känner precis som insändarskribenten en stor otålighet i frågan, men vi utnyttjar den extra tiden till att göra oss redo för att så fort som möjligt när besluten är fattade kunna sätta den nya ersättningsmodellen i verket. Vi är som sagt övertygade om att den kommer leda till både förbättrad omsorgskvalité och arbetsmiljö.

Andreas Bohlin (S)

Ordförande i Vård och omsorgsnämnden