Ostlänken gynnar bara ett fåtal pendlare

När man underhåller sina byggnader så spar man pengar eftersom det kostar mycket mer att bygga nytt.

Krokek kommer att drabbas av en nedlagd tågstation, fallande fastighetspriser, minskade turism och stora risker att under många år bli av med sitt kommunala dricksvatten, skriver signaturen oroad medborgare.

Krokek kommer att drabbas av en nedlagd tågstation, fallande fastighetspriser, minskade turism och stora risker att under många år bli av med sitt kommunala dricksvatten, skriver signaturen oroad medborgare.

Foto: Åsa Hanell

Insändare2023-06-05 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nu vill Norrköpings kommun spara på underhåll i kommunen men har inga problem med att lägga många miljoner på att bygga en ny tågstation till Ostlänken.

En Ostlänk som kommer att kosta alla skattebetalare i hela Sverige många miljarder. Trafikverket lade många miljoner på att lösa in allas vår ”Tomte” som skrev många bra och viktiga meddelande på en skylt vid E:4:an, troligen gjordes det för att tysta relevant kritik mot Ostlänken. Denna gård står nu tom och förfaller till ingen nytta.

En Ostlänk som bara kommer att gynna ett fåtal pendlare från några få städer. En Ostlänk som kommer att drabba Krokek och Kolmårdens djurpark negativt liksom Norrköpings kommuns vision om att öka befolkningen med det dubbla. Istället kommer Krokek att drabbas av en nedlagd tågstation, fallande fastighetspriser, minskade turism och stora risker att under många år bli av med sitt kommunala dricksvatten.

En Ostlänk som under byggnationen som beräknas till tio år kommer att hindra alla som vill besöka områdena där Östgötaleden och Sörmlandsleden möts samt rekreationsområdena runt Lilla Älgsjön och Kolmårdsskogen vid Gullvagnen.

En Ostlänk som blivit ett projekt som ska byggas oavsett vilka konsekvenser och kostnader det får för svenska skattebetalare. En Ostlänk som kommer att ta pengar från underhåll, skola, vård och omsorg.

En stilla undran: när ska alla vakna och inse att Ostlänken förstör mer än den ger?