När pensionsåldern höjs måste även andra anpassa sig

Under senare år så har förutsättningarna för att gå i pension förändrats, pensionsåldern har krupit uppåt.

När pensionsåldern höjs successivt behöver även andra institutioner och företag i samhället förändras, anser signaturen Nyligen 65 fyllda..

När pensionsåldern höjs successivt behöver även andra institutioner och företag i samhället förändras, anser signaturen Nyligen 65 fyllda..

Foto: Martina Holmberg / TT

Insändare2021-09-18 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dagsläget måste man ha fyllt 62 år för att få ta ut full pension. Man har också rätten att arbeta till 68 om man vill. Från och med 2023 är det tänkt att första året för att ta ut full pension höjs till 63 och rätten till att arbeta vidare efter 65 höjs till 69. 

I maj togs även ett beslut att den så kallade riktåldern höjs från 65 till 67 år 2027. Tanken är även att första året för att ta ut full pension blir 64. 

En undran man kan ha är om även Försäkringskassan tänker att följa med i förändringarna? Kommer det att som utarbetad, inom vård och omsorg samt industri, vara omöjligt att få sjukersättning för långtidssjukskrivningar när åldern höjs från 65 till 67? 

För de kommer att öka när det blir ett måste att fortsätta jobba efter 65. Omställningen hindrar även möjligheten för en utarbetad att ta ut pension några år tidigare jämfört med nu. 


Frågan är då även om övriga delar i samhället hänger med på de här förändringarna? Jag har själv, vid två tillfällen, råkat ut för företagspolicys som kommer att behöva ändras i framtiden. Det första tillfället var när jag fyllde 60. Jag har via facket haft en tilläggsförsäkring som bland annat omfattar sjukförsäkring. 

Premien för sjukförsäkringsdelen sköt i höjden så mycket att jag kände mig tvungen att säga upp den delen. Men om vi kan arbeta till 69 år i framtiden och vår genomsnittliga levnadsålder höjs bör väl även det brytdatumet höjas? 

Samma sak gällde när jag skulle gå in och bli medlåntagare till min son. Bankerna är ytterst restriktiva till att ge bostadslån till personer över 60. Har bankerna tänkt att de sista nio åren, eller åtta som det är nu, som man kan arbeta inte ska kunna innehålla några bostadsförändringar? 

Efter 65 får man heller ingen möjlighet till a-kassa vilket även det kan ifrågasättas med tre, fyra år kvar att arbeta. Även den delen bör förändras. Troligen finns det även ännu fler brytdatum som är skapade för decennier sedan som måste ifrågasättas och omarbetas. Ska kraven ställas på arbetstagarna behöver även andra institutioner och företag i samhället förändras.