När många fler får det bättre får några det sämre

Beslutet att lägga ner linje 482 från och med sommaren 2022 är taget utifrån att det är få resenärer på den här linjen.

Förändringarna med landsbygdstrafiken i Norrköping innebär att 20 500 boende får en bättre kollektivtrafik än idag, skriver Michael Cornell och Martin Tollén i regionens trafik- och samhällsplaneringsnämnd.

Förändringarna med landsbygdstrafiken i Norrköping innebär att 20 500 boende får en bättre kollektivtrafik än idag, skriver Michael Cornell och Martin Tollén i regionens trafik- och samhällsplaneringsnämnd.

Foto: Göran Billeson

Insändare2022-01-27 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar direkt

Bedömningen är att det inte finns tillräckligt stort resandeunderlag för att få fler att resa med den. Förändringarna med landsbygdstrafiken i Norrköping innebär att 20 500 boende får en bättre kollektivtrafik än idag. Många av dem är barn och ungdomar som använder kollektivtrafiken för resor till och från skola och fritidsaktiviteter. Cirka 4 500 som haft en busshållplats inom två kilometer blir av med den.

Kollektivtrafiken är idag till nästan 60 procent skattefinansierad. Det är därför viktigt för oss att göra den så effektiv som möjligt och få så många resenärer som möjligt utan att det kostar mer för skattebetalarna. 

För att på allvar ha en chans att få fler resenärer att välja kollektivtrafiken före bilen, utökas antalet turer där det finns fler potentiella resenärer. Med en tätare tidtabell blir det möjligt för fler att hitta en avgång som passar dem och då väljer bussen före bilen. Det innebär då också att när många fler får det bättre, så får några det sämre. 

För er i Vånga finns möjligheten att ta sig till hållplatsen i Göstad och resa med linje 59 som är en Expressbuss, som från och med augusti får en tätare tidtabell. Det blir också möjligt för er Vångabor att resa med Närtrafiken.