Någon måste lämna båten - det blir inte jag

Det som håller på att hända nu är mycket allvarligt.

Några måste lämna båten, men det tänker inte insändarskribenten göra.

Några måste lämna båten, men det tänker inte insändarskribenten göra.

Foto: Solum, Stian Lysberg

Insändare2021-04-12 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det högstämda talet om alla människors lika värde gäller uppenbarligen inte oss som bor på landsbygd, och som nu av Holmen hotas av en förestående utbyggnad av vindkraft, med värdeförstörning av vår livsmiljö som konsekvens.

Grundlagens regel att ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten” gäller uppenbarligen inte heller oss. 

Min övertygelse är att envar har rätt att göra de val som definierar hennes liv. Där finns överhetens uppdrag och begränsningar. 

Vad Holmen nu ger uttryck för är krav på underkastelse ”Alla önskemål kan inte tillgodoses”. Jag godtar inte den ståndpunkten. Holmen må ha politiken och Per Bolunds öra, men Per Bolund äger inte den styrmannens röst som lyder kort och kärvt:
Några måste lämna båten.