Musikliv och idrott tillväxtfaktorer för Norrköping

Vad är det som är på väg att hända i Norrköping. Jo, att man från kommunledningens sida riskerar att allvarligt skada staden kulturliv vid en eventuell försäljning av Louis de Geer (LDG)en av hörnstenarna i Norrköpings kulturliv.

Det finns en risk för att en mindre krävande repertoar inte skulle värna instrumentalisterna konstnärliga frihet och därmed minska intresset för att söka sig till Symfoniorkestern, skriver Sverker Eriksson..

Det finns en risk för att en mindre krävande repertoar inte skulle värna instrumentalisterna konstnärliga frihet och därmed minska intresset för att söka sig till Symfoniorkestern, skriver Sverker Eriksson..

Foto: Sara Johari

Insändare2023-10-20 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att besöka konserter med klassisk musik skulle vara förbehållet en ”kulturelit”. Så ligger det inte till. Själv valde jag Norrköping som min bostadsort bland annat för att staden redan då (1969) hade en välrenommerad symfoniorkester och ett blomstrande körliv.

Regelbundna konsertbesök hos symfoniorkestern utvidgade mitt öra för klassisk musik och det som tidigare för mig framstod som svårtillgängligt och tungt kunde jag så småningom ta till mig och njuta av. Ofta har ju en konsert ett tema. Därvid ingår ofta ett välkänt klassiskt verk som Griegs pianokonsert eller Tjajkovskijs Pathétiquesymfoni. Konserter inkluderar ett eller två ytterligare stycken och ibland också primärframförande av nykomponerad musik.  

Louis De Geer-hallen som konsertlokal bidrar ju till att ett stort utbud musik ur alla kategorier såsom populärmusik, musikaler, balett med mera. Föreningar och organisationer förlägger ofta sina sammankomster till Norrköping, då staden kan erbjuda stort utbud av nöjen och kultur som brukar krävas i sådana sammanhang. 

Det har i pågående kulturdebatt framförts önskemål om att Symfoniorkestern skulle framföra en mindre svår musik. En lättare repertoar helt enkelt och på så sätt öka antalet besökare. Jag tror snarare på att öka kontaktytorna mellan ”finmusiken” och allmänhetens mera närliggande musikval. Till exempel att, som redan sker, låta folkligt förankrade artister göra samproduktioner med Symfoniorkestern. Det finns annars en risk för att en mindre krävande repertoar inte skulle värna instrumentalisterna konstnärliga frihet och därmed minska intresset för att söka sig till symfoniorkestern.

Norrköpings kommun var tidig med att erbjuda musikklasser på grundskolenivå och gymnasium. Detta har möjliggjorts till följd av att många musiker i Symfoniorkestern också undervisar i musik.

Det är ingen slump att många numera kända artister har fått sin skolning och påbörjat sin karriär i Norrköping. Detta kan vi Norrköpingsbor vara mycket stolta över.

Staden är också framstående inom idrottens område och fick under föregående år utmärkelsen som Sveriges bästa idrottsstad. 

Bästa politiker. Den kombination som ett gott utbud av idrott och kultur som Norrköping erbjuder, tror jag är mycket viktiga tillväxt-faktorer för staden. Låt den kombinationen fortsätta att frodas.