Musik och kultur är viktigt för hälsan

Utan kultur och musik skulle vi få ett oerhört tråkigt och grått samhälle, skriver Jonas Franzen på Musikerförbundet.

Utan kultur och musik skulle vi få ett oerhört tråkigt och grått samhälle, skriver Jonas Franzen på Musikerförbundet.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Insändare2019-12-10 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När en kommun ska spara är det alltid debatt om vad som kan skäras ned på. Ett av de områden som inte sällan blir drabbat är kulturen. Det anses inte lika viktigt som andra områden. 

Men vi måste komma ihåg att det är väl dokumenterat att musik och annan kulturutövning för med sig en rad positiva effekter. Att till exempel lära sig att spela ett instrument medför mycket positivt för en ung persons utveckling. Det kan utveckla förmågan att samarbeta och underlätta inlärning av andra ämnen. Musik och kultur har stor betydelse för vår psykiska hälsa.

På mindre orter spelar musiklärarna också ofta en viktig roll som motor i det lokala kulturlivet. Deras engagemang skapar värde för hela det omgivande samhället. Estetiska program, med musik som en del, samt kulturskolan är en grundläggande del i den svenska välfärden. Utan kultur och musik skulle vi få ett oerhört tråkigt och grått samhälle. 

Vi som är aktiva i Musikerförbundet, som är ett fackförbund för musiker, musiklärare, stagehands och andra som arbetar inom musikområdet, ser en oroväckande trend som nu pågår av att kultur och musik får allt mindre resurser och plats i samhället. Det svenska musikundret och vår position som världens tredje största exportör av musik ska inte bli en parentes i historien. Även framtidens utövare måste få de nödvändiga förutsättningarna att nå en hög professionell nivå.

Därför vill vi uppmana alla som är inblandade att tänka till när det gäller kulturen. Sverige behöver fler musiker och kulturutövare – inte färre.