Möt oss lärare och övrig personal på plats i skolan

Läser I NT att kommundirektör Anna Thörn är missnöjd över hur människor hanterar pandemin för att sedan nästintill hylla utbildningskontoret och deras arbete med att säkerställa en god utbildning.

Lärarna och annan skolpersonal vill diskutera sina arbetsvillkor på plats i skolan.

Lärarna och annan skolpersonal vill diskutera sina arbetsvillkor på plats i skolan.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB Scanpix/TT

Insändare2021-04-27 10:12
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Chefens budskap: Jag blir på riktigt upprörd" NT 23/4


Så uttrycker sig en direktör som uppenbarligen inte har en aning om hur det ser ut i verkligheten. Jag uppmanar dig Anna att komma till min arbetsplats och gärna vara kvar en vecka för att se hur verkligheten ser ut. 

Sofie Linden, tillika utbildningsdirektör, påstod i NT häromdagen att några indikationer på svårigheter som en insändarskribent påtalade, inte kändes igen. Nä, det man inte vill se eller höras talas om finns tydligen inte. 

Då vill jag påtala, för att inte påminna, att jag och mina kollegor två gånger de sista ett och ett halvt åren beskrivit vår situation för utbildningsdirektören det vill säga vår arbetssituation med stress och ständigt dåligt samvete att inte hinna med. 

Vi har erbjudit utbildningsdirektören att möta oss i skolan för en dialog men det enda vi får till svar att det är rektorn som har det yttersta ansvaret. Att vår kommundirektör och utbildningsdirektör är så fullständigt ovetande om lärarnas och övrig skolpersonals arbetsförhållanden är skrämmande. 

Hur vore det om ni slutade gömma er och slutade prata om ansvar, måluppfyllelse och effektiviseringar och istället möter oss lärare och annan skolpersonal på plats. Men det krävs en viss form av mod, har ni direktörer det modet?