Det är hög tid att avskaffa monarkin

I dagarna (runt den 6/3) firas att regeringsformen, som är den mest grundläggande av Sveriges fyra grundlagar, fyller 50 år

Carl Gustaf Bernadottes maktbas har flyttats från politisk till mera ceremoniell, men en informell politisk påverkan utövas genom uttalanden vid till exempel riksmötets öppnande, tal i olika sammanhang och av sin dispositionsrätt över ett stort antal fastigheter, skriver företrädare för Republikanska föreningen i Östergötland.

Carl Gustaf Bernadottes maktbas har flyttats från politisk till mera ceremoniell, men en informell politisk påverkan utövas genom uttalanden vid till exempel riksmötets öppnande, tal i olika sammanhang och av sin dispositionsrätt över ett stort antal fastigheter, skriver företrädare för Republikanska föreningen i Östergötland.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Insändare2024-03-05 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I regeringsformens inledning står att "All offentlig makt i Sverige utgår från folket". Längre ner fastställs att ”Konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar Sveriges tron är rikets statschef

Landets allra högsta offentliga ämbete går alltså fortfarande i arv inom en utvald familj, vilket inte är förenligt med ett demokratisk statsskick. Carl Gustaf Bernadotte har ärvt sin position och sitter på livstid. 

Hans maktbas har flyttats från politisk till mera ceremoniell, men en informell politisk påverkan utövas genom uttalanden vid till exempel riksmötets öppnande, tal i olika sammanhang och av sin dispositionsrätt över ett stort antal fastigheter.  Kring kungafamiljen uppstår dessutom en underdånighet som inte anstår ett samhälle där människor borde betraktas som jämlika medborgare. Att kungafamiljen inte är underkastad svensk strafflag är otidsenligt.

Vi i Republikanska föreningen vill ta det avgörande och naturliga steget till ett fullvärdigt demokratiskt statsskick. Monarkin går inte ihop med de värden om demokrati och jämlikhet som förenar det svenska folket. 

Offentliga ämbeten ska vara öppna för alla medborgare. All offentlig makt kan inte anses utgå från folket så länge statschefen tillsätts på livstid och genom arv. Det är hög tid för Sverige att avskaffa monarkin.