Bevara modersmålsundervisning i Norrköping

Utbildningsdirektörens förslag kan ses som ytterligare ett steg mot ett segregerat samhälle, med större klyftor och ökad ojämlikhet, skriver Katia Losanno, CF Centrum för flerspråkighet. Genrebild.
Utbildningsdirektörens förslag kan ses som ytterligare ett steg mot ett segregerat samhälle, med större klyftor och ökad ojämlikhet, skriver Katia Losanno, CF Centrum för flerspråkighet. Genrebild.

Den nya utbildningsdirektören föreslår att modersmålsundervisningen i Norrköpings kommun ska begränsas till högst sju år.

Insändare 3 september 2023 09:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förslaget väcker stor oro i en tid då balansen mellan olika kulturer blir alltmer skakig.

Modersmålsundervisningen är ett oersättligt verktyg som inte bara främjar språkinlärning utan också berikar elevernas kulturella förståelse och identitetsskapande. Forskning visar att eleverna som har tillgång till en kontinuerlig modersmålsundervisning stärker inte enbart sin språkliga kompetens, utan även förmågan att lära sig andra ämnen. 

Dessa elever utgör också en stor tillgång även för andra elever i klassrummet, som kan genom dem få olika perspektiv på språk och kultur. Det svenska skolsystemet har under många år varit en förebild för andra länder, med framstående inslag såsom främjandet av flerspråkighet och ett inkluderande arbetssätt. Och vad händer nu? Att begränsa modersmålsundervisningen riskerar att underminera elevernas möjlighet att bidra till samhället med sina kompetenser i en alltmer globaliserad värld. Och varför skulle eleverna i Norrköping ha färre möjligheter än eleverna i andra kommuner? 

Modersmålsundervisningen fungerar som en bro mellan olika språk, kulturer, identiteter samt som ett kraftfullt verktyg mot utanförskap. Utbildningsdirektörens förslag kan ses som ytterligare ett steg mot ett segregerat samhälle, med större klyftor och ökad ojämlikhet. Det är inte det inkluderande samhället som vår läroplan strävar efter. 


Modersmålsundervisningen handlar inte bara om att lära sig föräldrarnas språk, litteratur och kultur. Modersmålsundervisning är mycket mer än så. 

Den är nyckeln till ökad förståelse, samarbete och respekt mellan olika kulturer. Det är ett påtagligt uttryck av inkludering. Att ge eleverna tillgång till en professionell och kontinuerlig modersmålsundervisning betyder att investera i en framtid där mångfald och gemenskap står i fokus. Vi ser förslaget som ett hot mot det inkluderande samhället vi strävar efter. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa