Min ambition är att få till en mer saklig debatt

Kenneth Malmsborg verkar inte vilja ta till sig siffror om hur våra gemensamma skattemedel fördelas till kommunens skolor.Malmsborg anser att mina siffror vilseleder. För det första så är siffrorna inte ”mina”. Det är officiella siffror som alla kan ta del av.

Medelklassområden nedprioriteras och förutsättningarna att klara elevernas grundbehov inom ordinarie peng är i stort sett omöjlig med nuvarande nivå, skriver Sophia Jarl (M) i sitt svar till Kenneth Malmsborg.

Medelklassområden nedprioriteras och förutsättningarna att klara elevernas grundbehov inom ordinarie peng är i stort sett omöjlig med nuvarande nivå, skriver Sophia Jarl (M) i sitt svar till Kenneth Malmsborg.

Foto: Elin Holmer

Insändare2021-04-29 15:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Det finns inga överkompenserade skolor - vad jag vet" NT 28/4

För det andra tycks Malmsborg tro att det är dåliga resultat på skolor som ger nuvarande resurstilldelning. Det är ett sakfel. 

Resursfördelningen har tre delar; Dels en kommunal ersättning som är samma för varje elev. Dels strukturpeng som baseras på föräldrars utbildningsnivå samt olika statsbidrag. Jag är kritisk mot att strukturpengen, i så stor utsträckning, avgör den totala peng som respektive skola får per elev. Som jag skrev tidigare så skiljer det drygt 15 000 kronor per elev och år i strukturpeng med fördel Klingsborgsskolan mot Vikbolandet. Totalt handlar det om en skillnad på 25 000 per elev och år mellan dessa skolor.

Medelklassområden nedprioriteras och förutsättningarna att klara elevernas grundbehov inom ordinarie peng är i stort sett omöjlig med nuvarande nivå. Hur tror Malmsborg att skolor, med extremt liten strukturpeng, ska klara elever med särskilda behov? Med tanke på att Malmsborg lyfter fram sin långa erfarenhet som lärare borde han veta att barn med särskilda behov även finns i medelklassområden som Vikbolandet, Svärtinge och Åby.

Min ambition att visa siffror var att få till en mer saklig debatt. Givetvis kan man tolka siffror olika men det är något förvånande att en person som utger sig för att vara legitimerad matematiklärare ändå inte kan ta till sig absoluta tal.