Dyra Ostlänken-tunnlar behövs egentligen inte

"Kostnaden, det handlar om åtskilliga miljarder, är svår att särskilja enbart för tunnelbyggena men den totala kostnaden för hela Ostlänken ligger på 81 miljarder kronor."

Här vid Bråvalla trafikplats på E4 kunde Norrköpings nya station med fördel ligga - utan dyr tunnel, menar insändarskribenten.

Här vid Bråvalla trafikplats på E4 kunde Norrköpings nya station med fördel ligga - utan dyr tunnel, menar insändarskribenten.

Foto: Håkan Norén

Insändare2022-06-19 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Tunnlar för miljarder genom Norrköping och Kolmården" NT 7/6

Så heter det i en artikel publicerad i NT. Det handlar om två tunnlar. En på drygt åtta kilometer genom Kolmårdsbranten (bara Hallandsåsen är aningen längre med sina 8,7 kilometer) och en på drygt sju kilometer under del av Norrköping och Motala ström. 

Självklart måste Trafikverket veta hur mycket tunnlarna kostar. Varför det inte offentliggörs är oklart. Men det kan ha att göra att med att kostnaden är så hög att det leder till diskussioner och kritik.

Ingen av de här tunnlarna är egentligen nödvändig. Det har funnits, och finns fortfarande möjlighet, till andra lösningar. I stället för Kolmårdstunneln fanns en annan lösning (blå korridor) men den valdes bort under järnvägsutredningen bl a för att den tog någon minut längre körtid. 

I Norrköping lyckades kommunen få bli kvar i praktiskt taget det gamla stationsläget som fordrar en tunnel, trots att det fanns andra möjliga stationslägen intill E4. Städerna Linköping, Lund och Borås fick däremot nej för sina förslag till tunnlar.

Man kan göra mer eller mindre kvalificerade gissningar. Vid en diskussion på nätet uppskattade en som arbetar med höghastighetsprojektet, men på en annan etapp, att Trafikverket kostnader för stationen i Norrköping med vidhängande tunnelbygge skulle ligga på ca 30 miljarder. 

Själv brukar jag skriva om Kolmårdstunneln, med utgångspunkt från Hallandsåsen, att den ligger i 10-miljardersklassen – innan man hittat oväntade krosszoner och vattenutflöden. Då kan kostnaden både bli två och tre gånger högre. Fast det tillhör gissningarnas värld – mer eller mindre.

Sedan ett rent sakfel. Nuvarande kostnadsberäkning för Ostlänken är 91 miljarder. Trafikverket har dock en from förhoppning kunna pruta 10 miljarder, främst på stationerna. 

Om det lyckas är en helt annan sak. Förra gången Trafikverket skulle pruta 10 miljarder lyckades man med drygt en miljard. Strax efteråt fick man räkna upp projektet 10 miljarder. Min tro är därför att 100 miljarder är mer realistiskt.

Man kan dock konstatera att om man inte satsat på höghastighetsbana utan en vanlig standard snabbtågsbana skulle sannolikt större delen av tunnelkostnaderna ha kunnat undvikits. 

Om man jämför kostnaderna mellan dubbelspåriga höghastighetsbanan Ostlänken med enkelspåriga snabbtågsbanan Norrbotniabanan – omräknat till dubbelspår – visar det sig att Ostlänken per mil är nästan dubbelt så dyr. 

Mycket beroende på att man på Norrbotniabanan, som har mindre krav på kurvradier, kunnat hålla nere kostnaderna genom att undvika tunnlar. När ska politikerna ta sitt ansvar för skattebetalarnas pengar och slå till bromsarna för Ostlänken?