Ohållbara kostnader för en upphöjd station i Norrköping

Är upphöjt stationsläge en klok investering? Detta är en fråga som vi alla boende i Norrköpings kommun måste ställa oss då kommunens intäkter och kostnader inte går ihop, skriver representanter för Föreningen Bevara Kolmårdsskogen.

Vi ser kostnadsrullningen för det upphöjda stationsbygget som ohållbar, skriver Marie Morgård, Fredrik Dahl och Jens Erik Bergvin, föreningen Bevara Kolmårdsskogen.

Vi ser kostnadsrullningen för det upphöjda stationsbygget som ohållbar, skriver Marie Morgård, Fredrik Dahl och Jens Erik Bergvin, föreningen Bevara Kolmårdsskogen.

Foto: BOGL/Fredriksson Arkitektkontor AB/SIGMA/Wingårdhs

Insändare2024-05-16 11:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Politikerna har hittills önskat bygga en station för minst 4,2 miljarder (blir förmodligen betydligt dyrare i slutänden) och därmed sätta framtida generationer i skuld. Det blir stora årliga kostnader för kommunen. Man bör tänka på följande vid en revidering av stationsplanerna, som nu kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) aviserat.

Vi ser kostnadsrullningen för det upphöjda stationsbygget som ohållbar. För att jämföra större infrastrukturprojekts samhällsnyttor och kostnader på ett systematiskt vis används kalkylmodeller som en del i beslutsunderlaget. Nyttokostnadskalkylen är den mest vanliga. 

Tanken är att alla effekter av ett projekt så långt som möjligt ska kvantifieras och värderas för att ingå i kalkylen. Med en långsiktig låneränta på 3,5 procent och investering på 5 000 000 000 kronor (fem miljarder) kostar en upphöjd järnvägsstation Norrköpingsborna omkring 175 miljoner kronor per år i bara räntor. Kostnaden sjunker långsamt över tiden.

Utgifter för amortering under 60 år tillkommer med cirka 83 miljoner kronor per år. Sammanlagt 257 miljoner kronor årligen måste kommunen sätta av i budgeten, bara för det grandiosa stationsbygget. 

Med tanke på att den svenska tillväxten i BNP de senaste 54 åren har varit blygsamma 2,1 procent är det på sin plats att Norrköpings politiker inser tillväxtens förutsättningar och genast sätter ner foten helt och inte bara utreder. Miljardrullningen för nya stationen och Ostlänken måste stoppas.

Normal avkastning på stora infrastrukturprojekt bör ligga på cirka 7 procent. Norrköpings styrande politiker bör tänka på det. Upprustning av kraftnätet och framtida elförsörjning skulle kunna bli en betydligt mer lönsam investering.

Norrköpings kommun kan bli den duktiga i klassen och vara först ut med att säga nej till Ostlänken. Och samtidigt säga ja till ett fullgott alternativ; att för samma pengar rusta upp Nyköpingsbanan för snabbtåg, samt all övrig, 1 100 mil trafikerad järnväg i Sverige idag.

Underhållsskulden för hela järnvägsnätet beräknas, enligt Trafikverkets rapport från 2024-01-15 "Inriktningsunderlag för infrastrukturplanering 2026–2035”, vara lika stor som kostnaden för Ostlänken, 91,4 miljarder. Därtill kommer stationskostnaderna i Norrköping och i övriga städer. Kostnaden lär inte stanna vid det.