Mer växtbaserat är nödvändigt för att minska utsläppen

Maggan, lantmästare, skriver den 11 juni att Klimatalliansen inte förstår sig på fotosyntesen.

Klimatalliansen vill öka konsumtionen av växtbaserad mat, skriver de i en insändare.

Klimatalliansen vill öka konsumtionen av växtbaserad mat, skriver de i en insändare.

Foto: Johanna Sandgren

Insändare2022-06-25 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Klimatalliansen får lektion om fotosyntesen" NT 11/6

Jodå, självklart är fotosyntesen ett vetenskapligt faktum. Men ett faktum är också att metan, som nötkreatur släpper ut via sin matsmältning, är en enormt stark växthusgas. 

Metan är 80 gånger starkare än koldioxid under de första tio åren efter att den släppts ut. Eftersom mängden nötkreatur i världen är så stor så bidrar dessa utsläpp i hög grad till den globala uppvärmningen. Observera att vår klimatskatt är riktad mot konsumtionen, dvs både importerat och svenskproducerat kött. Och den är också riktad mot konsumtion av gris- och kycklingkött, som också ger upphov till stora utsläpp. 

Naturvårdsverkets rapport ”Hållbara konsumtionsmönster” visar att utsläppen som orsakas av varje svensks matkonsumtion är ofattbara 1,8 ton växthusgaser per år. Tre fjärdedelar av de utsläppen kommer från kött och mejerikonsumtion trots att dessa matkategorier bara utgör 35 procent av vårt kaloriintag. Det är helt orimligt.

Den klimatsmartaste maten är växtbaserad. Därför går Klimatalliansen till val på tre kraftfulla politiska verktyg som radikalt kommer att öka andelen klimatsmart växtbaserad mat: En koldioxidskatt på kött, mål om en halvering av köttkonsumtionen till 2030 samt införande av vegonorm i skolor och i annan offentlig måltidsverksamhet.

Med vår politik kan människor fortsätta att äta det de vill. Men en klimatskatt på kött, som motsvarar koldioxidskatten på fossila bränslen, gör att köttkonsumtionen skulle minska. Och den allra största fördelen för klimatet med vårt förslag är att hälften av intäkterna återförs till svenska jordbrukare, för att återställa våtmarker, vilket skulle binda enorma mängder klimatgaser.

Klimatalliansen är en folkrörelse som ställer upp i valet därför att klimatet inte kan vänta längre. Det är bråttom, riktigt bråttom! Klimatkrisen måste vara helt överordnad alla andra politiska frågor. En del av det är att minska utsläppen från mat vi äter.