Mer Fritidsgård – ja tack!

Insändare2019-12-06 04:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående "Stänga Focus medför en ökad kriminalitet", NT 27/11.

Alla vi som bor i Rambodal håller fullständigt med dig, Jonathan Öhlund.
Vi i Rambodal träffades med representanter från sju olika bostadsföreningar, där liknande situation råder, det vill säga nedskurna tjänster som gör att fritidsgården här bara kan ha öppet en onsdagkväll i veckan. Så vi ska skriva under ett upprop/protest-dokument till politikerna i kommunen.
Det borde ju vara självklart att satsa på att hålla fritidsgårdarna öppna fredag- och lördagskvällar, med tanke på det allt mer otrygga och hårda samhällsklimat som nu råder i vårt land. Våra ungdomar behöver ju schysta mötesplatser med bra förebilder.
Här i Rambodal har det den senaste tiden förekommit pyromandåd, klotter och sönderslagna rutor med mera, och sedan innan ständigt återkommande: busskurer som blir vandaliserade = stora kostnader.
Att stärka upp det goda i samhället och göra förutsättningarna bättre för våra ungdomar borde vara en viktig prioritering eftersom det är ungdomarna som är vår framtid! Alltså, mer fritidsgård tack!