Mer behöver göras för att skapa fungerande vård

År efter år återkommer undringarna och kritiken om hur sjukvården behandlas av våra politiker.

Insändarskribenten menar att mer behöver göras från politiskt håll för att skapa en fungerande vård.

Insändarskribenten menar att mer behöver göras från politiskt håll för att skapa en fungerande vård.

Foto: Thomas Möller

Insändare2022-06-16 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Bristen på medel och idéer för att lösa underbemanningen och skapa en fungerande organisation. Den troligen viktigaste politiska frågan för oss medborgare.


Ändå händer så lite eller inget att det hela tiden bara blir sämre och sämre. 
Märk väl. Vi har troligen världens bästa sjukvårdspersonal i alla yrkeskategorier och ändå behandlas dessa med den ignorans som politiker och makthavare visar. Skamligt är ett alldeles för klent uttryck. De fackliga organisationerna och personalen inom vården påtalar ständigt problemen år efter år. Har förslag på lösningar och förbättringar och lika förbaskat händer inget i de politiska maktkorridorerna inom regionen. Något som tyvärr dessutom gäller hela Sverige.

Klart man som skattebetalare och medborgare frågar sig. Är ni politiker som har makten att ändra dessa tillstånd och som bestämmer helt döva eller fullständigt inkompetenta? Oaktat svaret på dessa frågor måste nya politiker till som tar problemen på allvar då ni i åratal visat på er oförmåga.


Nya politiker som har den ödmjukhet som krävs för att lyssna och förstå. Kan prioritera utan prestige och lägga våra skattemedel på det som är viktigast och inte som nu på dyra prestigeprojekt i mångmiljardersklassen, med inga eller ringa betydelse, om inte basala frågor som sjukvård och omsorg etc är lösta med god kvalitet.


Även om en enkät tidigare i år visade att över hälften av Sveriges innevånare inte visste att vi har regioner och regionpolitiker som ansvarar för sjukvården (vilket i sig både är förvånande och skrämmande) så MÅSTE alla vakna upp för det faktum att förändringar av det politiska ansvaret för sjukvården nu är ofrånkomligt. I en demokrati är det enda sättet till förändring att använda sin rösträtt och det är val i år.


Använd din röst för att visa ditt stöd för alla som arbetar inom sjukvården och visa att du som medborgare inte accepterar det sätt på vilket den fantastiska sjukvårdspersonalen och de sjuka och vårdbehövande behandlas.