Maurer: Det är inte bara av omtanke om de asylsökande

Från SD:s sida förstår vi givetvis den oro som ett antal Finspångspolitiker känner för att hundratals asylsökande utländska medborgare som staten placerat i Finspång skall flyttas från kommunen.

Har man som de flesta av dessa migranter troligtvis gjort - flytt genom tiotalet europeiska länder för att till sist hamna i Sverige och Finspång, tror vi nog att detta inte kommer att bli ett så stort trauma som artikelförfattarna befarar, skriver Torgny Maurer (SD) i sin replik.

Har man som de flesta av dessa migranter troligtvis gjort - flytt genom tiotalet europeiska länder för att till sist hamna i Sverige och Finspång, tror vi nog att detta inte kommer att bli ett så stort trauma som artikelförfattarna befarar, skriver Torgny Maurer (SD) i sin replik.

Foto: Widar Andersson/Sören Boström

Insändare2021-05-25 16:32
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Migrationsverket bör sätta barnen i fokus" NT 19/5

Man kan givetvis ha synpunkter på det humana att flytta barn och vuxna några tiotals mil inom Sveriges gränser. Men har man som de flesta av dessa migranter troligtvis gjort - flytt genom tiotalet europeiska länder för att till sist hamna i Sverige och Finspång, tror vi nog att detta inte kommer att bli ett så stort trauma som artikelförfattarna befarar.

Man kan ju faktiskt också dra paralleller mellan Migrationsverkets centralisering och rationalisering av flyktingmottagandet till ett fåtal orter i riket med kommunledningens tankar om en fortsatt utarmning av landsorten och centralisering av skolor och förskolor till ett fåtal orter i kommunen. 

Så nej, det är nog inte bara av omtanke för de asylsökande, utan det finns en stor ekonomisk aspekt i den här historien också.                     Med denna flytt försvinner bland annat den statliga skolpeng som följer varje asylsökande barn och ungdom. Den ska täcka kommunens ökade kostnader för förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, fritidshem, elevhälsa och måltider. Mängder av lärare, pedagogisk personal och extraresurser har givetvis anställts de senaste åren för att möta olika behov med hjälp av dessa statliga bidrag. Det är ekonomiska medel som nu försvinner tillsammans med de asylsökande, och kvar står kommunen med stora kostnader som måste hanteras.

Avslutningsvis kan nämnas att SD sedan flera år varnat och belyst faran med den kortsiktiga och cyniska migrationspolitik som staten bedriver, ivrigt påhejad av flertalet av kommunens politiker. SD har drivit kravet på ett totalt asylstopp till Finspång, att införa en återvandringsenhet i den kommunala förvaltningen samt att vi nyligen motionerat om att införa obligatorisk integrationsplikt Men styrande politiker har i stället satsat på en bidragsdriven befolkningsökning och en expanderande kommunsektor. Det man glömde ta med i kalkylerna var att statens bidragskran inte skulle flöda för evigt.