Finns inget att spara på att stänga vaccinationscentralerna

Förslaget att lägga ned regionens vaccinationscentraler är ingen besparing. Regionen sitter fast i hyresavtal och primärvården får ta över arbetet med vaccinationerna, menar Britt Nilsson.

Verksamheten är en kostnadseffektiv vårdform. Den bygger helt på pensionerade timanställda sjuksköterskor (är "billiga" då man slipper arbetsgivaravgifter) Det gör att man kan bemanna dag för dag, utifrån hur många patienter som bokat in sig, skriver Britt Nilsson.

Verksamheten är en kostnadseffektiv vårdform. Den bygger helt på pensionerade timanställda sjuksköterskor (är "billiga" då man slipper arbetsgivaravgifter) Det gör att man kan bemanna dag för dag, utifrån hur många patienter som bokat in sig, skriver Britt Nilsson.

Foto: Sofie Collin

Insändare2024-05-16 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

2020 drabbades världen av en pandemi. I rekordfart lyckades läkemedelsföretag ta fram vaccin, som tyglade pandemin. Sveriges kommuner och regioner byggde efter bästa förmåga upp sina organisationer för att möta upp det enorma behov av vaccinationsinsatser som krävdes för att begränsa den sjukdom som lamslog hela världen.


Region Östergötland blev en förebild i Sverige, då man snabbt byggde upp en vaccinationsorganisation som bestod av timanställda sjuksköterskor. När trycket var som störst vaccinerade vi upp till 2 500 personer dagligen i Norrköping. 

Nu har smittan lugnat ned sig - men inte ebbat ut. Många insjuknar fortfarande i covid, de flesta blir inte lika sjuka längre, men fortfarande drabbas många av svår covid och måste sjukhusvårdas och ett antal personer avlider också av sin sjukdom. Behovet av att vi upprätthåller en hög grad av vaccinationstäckning kvarstår. Börjar vi "fuska" finns risk för kraftigt ökat insjuknande i de mest utsatta grupperna, vilket medför onödigt lidande och kraftigt ökad kostnad för sjukvården. 


Vaccinationscentralerna erbjuder numera även vaccin mot till exempel influensa, TBE, lunginflammation, kikhosta till gravida med mera. Om individen i stället drabbas av någon av dessa sjukdomar, innebär det inte sällan mycket stora kostnader för sjukvården och samhället.


Nu ska regionen spara. Tjänstemännen tar fram underlag till politikerna, så att dessa kan fatta beslut om vad som ska tas bort. Det är ett grannlaga jobb att ta fram ett korrekt underlag så att rätt beslut tas.


Ett förslag till beslut att vaccinationscentralerna ska läggas ned har lagts fram. Beslut ska tas denna vecka. Men vilka konsekvenser uppnår man med denna "besparing"? 

Verksamheten är en kostnadseffektiv vårdform. Den bygger helt på pensionerade timanställda sjuksköterskor (är "billiga" då man slipper arbetsgivaravgifter) Det gör att man kan bemanna dag för dag, utifrån hur många patienter som bokat in sig. Ingen av dessa sjuksköterskor kommer att gå in i annan sjukvårdsverksamhet för att täcka upp sjuksköterskebristen, utan regionen kommer att tappa dessa "silverrävar". 


Verksamheten erbjuder förebyggande insatser, som förhindrar svår sjukdom och ökade kostnader inom andra verksamheter. Vårdcentralerna får ökad arbetsbelastning - längre köer. Dessutom har verksamheterna nyligen flyttat in i helt nyrenoverade lokaler, som regionen sitter fast i miljonavtal för många år framåt. Knappast någon besparing.

Det måste väl ändå vara "hål i huvudet" att lägga ned den verksamheten?