Måste bli svårare åka till Rumänien för att ta körkort

Det är höga kostnader, brist på tillgängliga tider samt krävande körprov som uppges vara de vanligaste orsakerna till att fler väljer att ta rumänskt körkort först, och sedan byta till svenskt i stället för att ta ett svenskt från första början, skriver Maria Stenman, tillförordnad förbundsordförande STR. Genrebild.
Det är höga kostnader, brist på tillgängliga tider samt krävande körprov som uppges vara de vanligaste orsakerna till att fler väljer att ta rumänskt körkort först, och sedan byta till svenskt i stället för att ta ett svenskt från första början, skriver Maria Stenman, tillförordnad förbundsordförande STR. Genrebild.

Körkortskraven är inte för höga, men det systemet tillåter chansningar och fusk.

Insändare 13 oktober 2023 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Inga genvägar till svenskt körkort" NT 11/10

Sveriges trafikutbildares riksförbund (STR) välkomnar debatt kring krav för att ta körkort och delar NT:s ledarredaktions slutsats att det inte ska finnas genvägar till ett svenskt körkort.

 

Har det blivit för svårt att ta körkort i Sverige? STR menar att kravnivån i Sverige är adekvat och definitivt inte bör sänkas. Vi ska kunna hantera vårt fordon i samspel med andras, enligt gällande trafikregler i en komplex trafikmiljö och i olika väder/väglag. 

Dessutom ska vi alltid vara beredda på att kunna kompensera för andra trafikanters misstag som ofta är en konsekvens av så kallade medvetna felval. Arbetet för 0-visionen och de krav vi har för att ta ett körkort, har sparat många människoliv de senaste decennierna.

Vägen mot ökad trafiksäkerhet är inte att sänka kunskapskraven. Snarare måste genvägarna till körkort – som körkortsresor till Rumänien – om möjligt stoppas eller åtminstone försvåras.

 

De flesta som åker till Rumänien för att ta eller byta körkort har utomeuropeisk bakgrund. Det är höga kostnader, brist på tillgängliga tider samt krävande körprov som uppges vara de vanligaste orsakerna till att fler väljer att ta rumänskt körkort först, och sedan byta till svenskt i stället för att ta ett svenskt från första början. 

 

Att det blir onödigt kostsamt och tidskrävande för många att ta körkort, beror främst på att det svenska systemet möjliggör chansande. Det är dessvärre inte helt ovanligt att köra upp tre till fyra gånger och skriva teoriprovet minst två gånger innan proven godkänns. Den svenska körkortsprocessen är utformad för att säkerställa att svenska förare har nödvändiga kunskaper och färdigheter för att köra på landets vägar, under svenska förhållanden. Organiserade körkortsresor utomlands för att skaffa svenskt körkort underminerar denna process.

 

Transportstyrelsen fick tidigare i år i uppdrag från regeringen att se över utbildningen, med förhoppning om att göra det enklare att ta körkort, utan att tumma på trafiksäkerheten. Det är bra att frågan blir utredd. Dock är det sedan länge känt att de som utbildar sig på skola har betydligt högre godkännandegrad än de som är självlärda. Vill vi upprätthålla hög trafiksäkerhet behöver vår långa utbildningstradition värnas och att sänka sig till Rumäniens nivå,  som har Europas sämsta olycksstatistik, och blir mer ”konkurrenskraftig” är definitivt ingen lösning - tvärtom.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa