Måste agera för att lösa ledsagning åt synskadade

Flera pågående banarbeten runt om i Sverige skapar svårigheter för personer med synnedsättning att resa smidigt och säkert.

Det är oacceptabelt att synskadade resenärer inte kan lita på att få nödvändig ledsagning vid resor i kollektivtrafiken, skriver debattörerna. Arkivbild.

Det är oacceptabelt att synskadade resenärer inte kan lita på att få nödvändig ledsagning vid resor i kollektivtrafiken, skriver debattörerna. Arkivbild.

Foto: Johanna Norin/TT

Insändare2023-07-22 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trafikverkets ledsagningssystem är nämligen endast tillgängligt vid byten mellan anslutna tågoperatörer och ersättningsbussar från samma operatör. Det innebär att resenärer inte får ledsagning vid byte till andra transportalternativ.

Ledsagning innebär att resenären får hjälp av en fysisk person till eller från ett fordon eller vid ett byte mellan olika fordon. Skyldigheterna för myndigheter såväl som operatörer att tillhandahålla ledsagning varierar beroende på olikheter i EU-lagstiftningen för olika trafikslag och frånvaron av nationell lagstiftning. Det finns olika system för ledsagning inom kollektivtrafiken. Det i särklass största och mest nationellt heltäckande systemet ansvarar Trafikverket för. Detta system togs fram för att säkerställa ledsagning till och från tåg, men inget hindrar att även annan typ av trafik ansluts.

Synskadades Riksförbund kräver att alla tillgängliga alternativ för resenärer också ska vara tillgängliga för personer med synnedsättning. Det är oacceptabelt att synskadade resenärer inte kan lita på att få nödvändig ledsagning vid resor i kollektivtrafiken. Trafikverket som ansvarar över ledsagningssystemet och stationsförvaltare har ansvaret att säkerställa att systemet tillåter flexibilitet och garanterar ledsagning vid planerade trafikstörningar.

Ett konkret exempel visar på problemet. Vid ett tågbyte i Örebro kunde en medlem inte boka ledsagning på grund av banarbeten mot Karlstad. Även om en alternativ resväg via Göteborg fanns tillgänglig, blir många andra resenärer utan möjlighet till ledsagning under en längre tid.

Vi uppmanar Trafikverket att agera omedelbart för att lösa situationen. Genom att säkerställa att ledsagningssystemet fungerar fullt ut, även vid banarbeten, kan personer med synnedsättning resa tryggt och självständigt. Ingen resenär, oavsett synförmåga, bör lämnas utan rätt till ledsagning.