Markera mot prishöjningen på badhuset

Centralbadet i Norrköping höjer inträdet, i vissa fall med över 50 %.