Marielundsgymnasiet återuppstår på Bråvalla?

Är det verkligen ett bra alternativ att cirka 250 elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram ska ut till Bråvalla? skriver Orolig vuxen som träffar dessa elever dagligen.
Är det verkligen ett bra alternativ att cirka 250 elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram ska ut till Bråvalla? skriver Orolig vuxen som träffar dessa elever dagligen.

Enligt en tjänsteskrivelse från Utbildningskontoret ges förslag på förändring för de elever i Norrköping som har det tuffast.

Insändare 6 december 2023 14:59
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är förståeligt att man vill spara pengar och använda lokaler som står tomma för att minska skolornas budgetunderskott men varför ska dessa elever drabbas?

Dessa elever ska enligt förslaget gå på Bråvallagymnasiet som har många tomma lokaler. Många av dessa elever är så kallade hemmasittare som av olika anledningar inte kommer till skolan. Många elever lider av psykisk ohälsa, det är icke utredda IF elever som borde gå på anpassad gymnasieskola och de elever som det fattas ett eller flera ämnen för att komma in på ett Nationellt gymnasieprogram. 

En risk enligt denna skrivelse är att mer än hälften av dessa elever har stor problematisk frånvaro och dessa kommer ha svårigheter att ta sig ut till Bråvalla och flytten till Bråvalla kommer med stor sannolikhet leda till fler avhopp.

Enligt skrivelsen går cirka 155 elever just nu på IMA individuellt alternativ och IMS språkintroduktion på två olika  kommunala skolor och mer än 90 elever går på de fristående gymnasieskolorna.

Utbildningskontoret föreslår även att Norrköpings kommun samlar alla IMA-elever i kommunal regi vilket innebär att de elever som går på till exempel KF-utbildning som är den del av Fria Läroverken inte kommer kunna gå där i fortsättningen. Många av dessa elever på KF är de som har det allra tuffast i sin skolsituation och som inte får en plats på Hagas förstärkta individuella alternativ. 

Är det verkligen ett bra alternativ att cirka 250 elever som inte kommer in på ett nationellt gymnasieprogram ska ut till Bråvalla? Finns det bättre alternativ på lokaler? Källvindsskolan som ligger centralt och erbjuder Komvux kan flytta ut till Bråvalla istället. Motiverade vuxna, många med körkort som lättare tar sig dit ut.

Hur blir det med dessa ca 250 elevers och deras stora stödbehov när de går på samma enhet? Finns det tillräckligt med utbildade pedagoger och resurspersonal för att få dessa elever att lyckas? Marielundsgymnasiet som av olika anledningar stängde för många år sedan återuppstår i ny kommunal skepnad.

Är detta en likvärdig skola?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa