Målet är att upptäcka sjukdomar tidigt i livet

Målsättningen med att regelbundet väga och mäta barn och upprätta individuella tillväxtkurvor är att tidigt kunna uppmärksamma barn med olika sjukdomar, förklarar Monika Sannebrink, verksamhetschef vid EMI i Norrköpings kommun.

Regelbundna mätningar av längd och vikt bör därför göras av alla barn och ungdomar för att man ska kunna bedöma individuella tillväxtförlopp, skriver Monika Sannebrink, verksamhetschef EMI, Norrköpings kommun.

Regelbundna mätningar av längd och vikt bör därför göras av alla barn och ungdomar för att man ska kunna bedöma individuella tillväxtförlopp, skriver Monika Sannebrink, verksamhetschef EMI, Norrköpings kommun.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Insändare2021-09-28 12:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Omodernt klassa barn som för tjocka eller smala" NT 15/9

Elevhälsans medicinska insats (EMI), skolsköterskor och skolläkare (tidigare Skolhälsovården) träffar elever regelbundet för hälsobesök och screening av bland annat tillväxt enligt ett nationellt basprogram. 

Barns tillväxt och kroppsliga mognadstempo är genetiskt programmerade processer. De är samtidigt känsliga för kroppslig sjukdom, näringssituation, fysisk och psykisk stress. Sett ur detta perspektiv blir tillväxtkurvan ett viktigt instrument för hälsovården vid Barnavårdscentralen (BVC), skola samt för sjukvården. 

Regelbundna mätningar av längd och vikt bör därför göras av alla barn och ungdomar för att man ska kunna bedöma individuella tillväxtförlopp. En korrekt ifylld tillväxtkurva är ett unikt instrument vid bedömningen. 

Målsättningen är att tidigt uppmärksamma barn med sköldkörtelsjukdom, Rakit, Turners syndrom, Cystisk fibros, Celiaki eller annan inflammatorisk tarmsjukdom för att nämna några exempel.  

Även barn som far illa på grund av omsorgssvikt kan visa tillväxtavvikelser. 

 
 
 
 
 
 
Läs mer om