Majoriteten lämnar springnotan till Söderköpingsborna

Söderköpings kommuninvånare ska inte behöva ta springnotan för nuvarande och tidigare majoriteters brist på ekonomisk framförhållning.skriver SD:s fullmäktigegrupp i Söderköping genom dess gruppledare Annelie Sjöberg. Arkivbild.
Söderköpings kommuninvånare ska inte behöva ta springnotan för nuvarande och tidigare majoriteters brist på ekonomisk framförhållning.skriver SD:s fullmäktigegrupp i Söderköping genom dess gruppledare Annelie Sjöberg. Arkivbild.

Det sägs att en kommun aldrig kan gå i konkurs därför att som sista utväg kan man alltid höja skatten.

Insändare 28 november 2023 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är tyvärr en sorglig beskrivning av hur majoriteten i Söderköping väljer att hantera det allvarliga ekonomiska läget i kommunen. Den budget som majoriteten beslutade om vid senaste fullmäktige innehåller en historiskt hög skattehöjning med 80 öre samtidigt som man lägger fram förslag på besparingar som negativt kommer att påverka den service som Söderköpings kommuninvånare kan räkna med framledes. Vid samma fullmäktige beslutades också om kraftiga höjningar av flera taxor och avgifter. Den bistra verkligheten i framtiden blir alltså mindre service till högre kostnad för Söderköpings kommuninvånare.

 

Tidigare i höstas presenterades Söderköpings finansiella profil som visade att Söderköping i många avseenden ligger näst sämst till av alla kommuner i Östergötland. Bedömningen i var också att Söderköpings kommun i dagsläget inte lever upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Det är således mycket allvarlig kritik som borde mana till självrannsakan hos den styrande majoriteten.

 

Redan i våras presenterades en ekonomisk uppföljning som visade på ett oroväckande högt prognosticerat budgetunderskott. Trots detta vidtogs inte tillräckligt med utan vid den senaste ekonomiska uppföljningen visade det sig att underskottet har ökat ytterligare.

Några av de besparingar och åtgärder som nu diskuteras är väldigt drastiska, såsom till exempel sammanslagningar av landsbygdsskolor, även om inga beslut ännu har fattats. Andra förslag får stora konsekvenser för olika grupper men de ekonomiska vinsterna är försumbara.

 

Det ska understrykas att den uppkomna ekonomiska situationen inte enbart beror på nuvarande majoritet utan har byggts upp under lång tid. Som exempel kan nämnas att man inte har avsatt några reserver vid år med goda resultat för att kunna hantera konjunkturnedgångar och ökad inflation, något som vi i Sverigedemokraterna har haft med i alla våra tidigare budgetförslag.

 

Sverigedemokraterna presenterade vid senaste fullmäktige ett eget budgetförslag fast utan en skattehöjning. Visst kommer vi behöva göra besparingar men då handlar det om att våga prioritera och prioritera rätt. Vissa extra satsningar skulle behöva vänta och vi behöver ligga lågt med investeringar och ökad upplåning under kommande år. Vi behöver också effektivisera administration och byråkrati. Men Söderköpings kommuninvånare ska inte behöva ta springnotan för nuvarande och tidigare majoriteters brist på ekonomisk framförhållning.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa