Hur ska vi få stopp på Östgötatrafikens planer?

Boende utanför stadskärnan betalar också skatt till regionen och vi behöver bli fler kommunpolitiker som agerar för att stärka kommunens makt över kollektivtrafiken, skriver oppositionsrådet Sophia Jarl (M).
Boende utanför stadskärnan betalar också skatt till regionen och vi behöver bli fler kommunpolitiker som agerar för att stärka kommunens makt över kollektivtrafiken, skriver oppositionsrådet Sophia Jarl (M).

Östgötatrafikens nedrustning av kollektivtrafiken utanför stadskärnan är inget nytt för oss kommunmoderater.

Insändare 5 juni 2022 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi har motsatt oss detta ända sedan det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet arbetades fram under 2019 och 2020. Vi har fört fram kritiska synpunkter mot att regionen inte respekterar kommunala planer och att landsbygden, gång på gång, förlorar den viktiga samhällsservice som kollektivtrafik är. 

 

Kvartetten har allt som oftast svarat på vår kritik genom att hänvisa till regionpolitiken. Det är givetvis ett möjligt sätt att hantera frågan men en annan väg framåt är också att kommunpolitiker gör gemensam sak och agerar tillsammans i de sammanhang där kollektivtrafikens utveckling ligger på bordet.

 

Med det som utgångspunkt lämnade vi under 2021 in ett förslag till kommunfullmäktige där vi ville inleda ett arbeta för att försöka ändra maktförhållandet, avseende planeringen av landsbygdstrafik, mellan kommunen och regionen. Det kan aldrig vara rimligt att en kommun ska backa i sitt arbete med att utveckla kommunen för att Östgötatrafiken får för sig att bussen inte ska trafikera exempelvis landsbygd där människor vill bo och leva. 

 

Fram tills nu har samtliga partier i den styrande Kvartetten alltid sagt nej till våra förslag. Vän av ordning kan kanske påpeka att trafiken till och från Vånga och Kvarsebo har blivit tillfälligt räddade av olika projektpengar men fortfarande är den grundläggande frågan olöst – hur får vi i Norrköpings kommun stopp på Östgötatrafikens planer att kollektivtrafik bara ska vara till för de som bor i stan?

 

Nu läser jag på sociala medier att Kristdemokraterna har förstått vad vardagen utan linjelagd kollektivtrafik innebär för många familjer i Norrköping. Det gäller linje 432 längs Strandvägen som läggs ner inom bara några dagar. Kommunalråd och regionråd är upprörda men det framgår inte riktigt vad de tänker göra ? Det vore intressant att få ta del av vilka initiativ de tänker ta för att busslinjen ska bli kvar för jag är givetvis villig att delta i sådant opinionsarbete. 

 

Boende utanför stadskärnan betalar också skatt till regionen och vi behöver bli fler kommunpolitiker som agerar för att stärka kommunens makt över kollektivtrafiken. Det är så vi skapar långsiktiga förutsättningar för att man ska kunna bo och leva i hela vår kommun. Bussen är till för människorna - inte tvärtom. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa