Lyssna på oss som bor där bussen kanske slutar gå

Finns det en dold agenda med pendelparkering vid Djurövägen nära Ljunga? Bilberoendet ökar när busslinjer läggs ner och cykelbanor inte finns.

Öde icke skottad busshållplats vid Unnerstad längs Djurövägen, skriver Anders Wennerblad.

Öde icke skottad busshållplats vid Unnerstad längs Djurövägen, skriver Anders Wennerblad.

Foto: Anders Wennerblad

Insändare2024-02-17 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Här ska nya parkeringsplatser byggas i Norrköping" NT 13/2

I NT redovisas planer för ny pendelparkering. Syftet är att minska bilar i staden och avlasta vägar och P-platser i city. Då ryms mera grönska, gång- och cykelbanor. Det är bra för minskad trängsel, luftkvalité och klimatet. 

Städer som växer skapar möjligheter för ekonomisk utveckling men har också negativ påverkan på miljön. Man måste bygga och planera bostäder och transporter på ett hållbart sätt och så att ingen lämnas utanför. (FN globalt mål nr.11)

Nu planeras pendelparkeringar i samråd med Östgötatrafiken. Men har man ett helhetsgrepp? Vilka blir konsekvenserna? Samspelet med Östgötatrafiken har ju tidigare brustit.

Busslinje 441 har lagts ner och tvingar fram bilberoende (två per familj) vid nya stora detaljplanelagda områden med nya bostäder i Lundby, där man heller inte har vare sig service, förskola eller cykelbana. Många har klagat på det.

Om pendelparkeringen byggs vid Djurövägens anslutning till Arkösundsvägen är risken uppenbar att Östgötatrafiken, av ekonomiska skäl, även lägger ner Djurö-linjen (444) och tar bort slingan in runt Ljunga. 

Följden blir då ett ökat bilberoende även här. Det är för långt att gå från Ljungas inre delar till Arkösundsvägens busshållplats och gångbana saknas längs Furingstadsvägen.

Och vem skrapar rutorna, värmer bilen och kör tio kilometer från Djurön till en pendelparkering för att sedan lösa bussbiljett tur och retur då det bara är tre kilometer kvar till city?

Vissa saknar bil och är helt beroende av bibehållen busstrafik med hållplats acceptabelt nära bostaden. Vilken lösning finns för dem när busslinjer förvinner eller får sämre turtäthet? En pendelparkering en mil bort hjälper inte.

Djurölinjen (444) går två-tre gånger morgon och eftermiddag och inte alls lördag, söndag och helger. En perfekt fungerande lösning vore gratis pendelparkering vid flygplatsen med gratis busspendel in till city och en sedan 35 år planerad cykelbana Djurön – Sidus – Unnerstad – Marby – Abborreberg- Lindö - City. Skyddad, säker och attraktiv dragning och närmare och mindre blåsigt än längs Arkösundsvägen. 

Allt detta är framfört till Norrköpings kommuns tjänstemän och politiker och Trafikverket i samrådsträffar, både muntligen och skriftligen av flera i området boende. Man har tackat och noterat synpunkterna. Hur fungerar demokratin? Ungdomar ifrågasätter och jag, som är 70 år, gör det också. Lyssna på oss som bor här.