Ljusföroreningar – mörka områden är få och bör bevaras

Mia Skölds (MP) förslag i NT 12/4, att släcka ner onödig artificiell belysning i Norrköping nattetid, är ett bra förslag, inte bara för fladdermöss och insekter, utan även för oss människor.

Bra förslag att släcka onödig artificiell belysning i Norrköping, tycker insändarskribenterna.

Bra förslag att släcka onödig artificiell belysning i Norrköping, tycker insändarskribenterna.

Foto: Mikael Grip

Insändare2021-04-19 18:10
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Förslaget - släck lamporna och skydda fladdermössen" NT 11/4

Artificiell ljus stör människors, djurs och växters biologiska rytm, hormoncykler och års- samt dygnsrytmer. Forskning visar att ljusföroreningar får betydande ekologiska konsekvenser. Det är ett underskattad miljöproblem som har negativ effekt på biologisk mångfald, arters överlevnad och även på människors hälsa. Rubbad dygnsrytm kan orsaka sömnbrist, fetma, diabetes och depression.

I Tyskland, Frankrike och Italien har man uppmärksammat problemet. Där ljussanerar man i byar och städer och har infört nationella restriktioner för användning av ljus på natten. Det saknas i Sverige, men vissa kommuner värnar naturligt mörka miljöer.

Norrköpings och Finspångs kommuner lovordar de naturnära rekreationsområden där kommuninvånare kan hämta energi. Boende i Norrköping uppskattar mer än någonsin Kolmården med sin omväxlande natur. Vi kan paddla, vandra, cykla, fiska och övernatta i mörkret och tystnaden vid sjö och i skog. Området är vida känt och hit söker sig även många turister.

Hälsogruppen i föreningen Rättvisa Vindar Norra Östergötland välkomnar det fokus Mia Sköld (MP) lägger på vikten av naturligt mörker och skadeeffekter av konstgjord belysning för djur och människan. Den vindkraftsindustri som planeras kommer att lysa och blinka hela nätterna enligt krav som ställs för höga torn. Det skulle påverka både Norrköpings, Finspångs och delar av norra Östergötlands natthimmel!

Mörka områden är få och bör bevaras. Över hela världen har nattmörker blivit så sällsynt att det på vissa platser är en turistattraktion. Upplevelsen av stjärnhimmel är obetalbar. Vi bör väl börja med att bevara mörkret vi har och därefter också titta på hur den aktuella kunskapen kan appliceras i de belysta städerna. Mörkret är en tillgång för kommunen och väl värt att bevaras.