Låt Sverige fortsätta att stå utanför Nato

Den 22:e januari 2021 blev FN:s kärnvapenförbud en juridiskt bindande del av folkrätten då 50 nationer hade ratificerat avtalet.

Risken finns att Trump återigen blir president i USA. Att då tillhöra samma militärallians som USA känns inget vidare, skriver Kenneth Malmsborg.

Risken finns att Trump återigen blir president i USA. Att då tillhöra samma militärallians som USA känns inget vidare, skriver Kenneth Malmsborg.

Foto: Chris O'Meara/AP/TT

Insändare2022-04-07 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige vill och kan inte skriva under avtalet eftersom man vill ha möjlighet att ansluta sig till Nato. Trots de fruktansvärda konsekvenserna av kärnvapen vill många i Sverige genom medlemskap i Nato att detta ska bli en del av vårt försvar. Detta är det viktigaste skälet till att Sverige inte bör gå med i Nato. Kärnvapen och dess konsekvenser är ett av världens allvarligaste hot och Sverige borde istället verka för dess avskaffande. 

Dessutom är uppdelningen av världen i militärallianser knappast långsiktigt trygghetsskapande. Små konflikter kan snabbt urarta genom att nationer inom allianserna dras in. Snart till en eskalerar konflikten när allt fler nationer dras in. Är vi med i en militärallians kommer vår valmöjlighet att dras in i konflikten att kraftigt begränsas.

Ytterligare så innebär det att antalet alliansfria och neutrala stater som kan medla och hjälpa till vid förhandlingar minskar. Ett land som Sverige har här historiskt spelat en viktig roll vilket kommer att bli svårare i fortsättningen.

Demokratin i USA som är Nato:s i särklass tyngsta medlem försvagades under förre presidenten och risken finns att Trump återigen blir president i USA. Att då tillhöra samma militärallians som USA känns inget vidare.

Att ha en stormakt som allierad kan ge en trygghetskänsla men kan också innebära att stormaktens fiender också blir vårt eget lands fiender och på så vis öka hotbilden mot Sverige. 

Sverige bör självklart verka för en tryggare värld genom att stödja de demokratiska krafterna överallt, motverka korruption, verka för en fri press och självständiga domstolar. Det gör vi minst lika bra om vi även i fortsättningen uppträder som en alliansfri stat.

Därför bör Sverige inte gå med i Nato.