Låt Ostlänken gå på befintliga spår

Varför ska man krångla till det mer än nödvändigt?

Insändarskribenten föreslår att Ostlänken kan nyttja befintliga järnvägsspår. Arkivbild.

Insändarskribenten föreslår att Ostlänken kan nyttja befintliga järnvägsspår. Arkivbild.

Foto: Thomas Möller

Insändare2023-07-05 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En idé är att låta Ostlänken använda sig av den befintliga järnvägen!

På så vis att Ostlänkens snabbtåg använder sig av den nuvarande banan mellan Loddby och Fiskebyområdet för att därefter fortsätta på nya spår. Tidsmässigt blir det ingen större skillnad. Genom att göra på detta vis kan man också fortsätta använda sig av den nuvarande Centralstationen där endast bangården görs om för den nya trafiken. Samt att man överdäckar stationsområdet och Resecentrum (buss) med nya bostäder eller annan verksamhet för att göra området attraktivare!

En annan fördel är också att kommunen slipper dyra omkostnader för att flytta på spårvägen. Samt att spårvagnarnas körtid inte blir längre som det kommer att bli annars!

Och för att Ostlänkens snabbtåg inte ska hindras av den långsammare tågtrafiken bör man i höjd med Fiskeby/Fridvalla bygga en ny järnväg brevid E4:an. Som sedan kopplas samman med den befintliga i Åby vilket gör att man leder bort godstågen från innerstaden. Denna nya länk bör även omfatta nya spår för pendeltågen. Som strax efter Ingelstaområdet går i en båge ner på den befintliga banan vid Herstaberg där fyra spår leder in mot Centralstation. Två för snabbtågen, och två spår för fjärrtåg och pendeltåg. 

Dock får Ostlänkens snabbtåg och annan fjärrtågstrafik använda sig av samma spår mellan Centralstationen och Fiskeby. Men det är inga större problem. Genom detta förslag behövs varken ett nytt Resecentrum för 4,5 miljarder. Eller en ny tunnel under Norrköping. Vilket gör att projektet kan komma igång snabbare. Och framför allt till en lägre kostnad!