Låt konstnärerna flytta in i Oskarsskolan

Det har gått att läsa i NT om nya turer kring Kronans framtid. Såsom varande styrelsemedlem i stödföreningen för Norrköpings skolmuseum känner jag väl till KiFiN:s problem.

Låt konstnärerna som kan tvingas flytta från Kronan dela Oskarsskolan med Skolmuseet föreslår Lars Ander.

Låt konstnärerna som kan tvingas flytta från Kronan dela Oskarsskolan med Skolmuseet föreslår Lars Ander.

Foto: Susanna Beskow Norgren

Insändare2021-04-15 15:49
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Vändningen - så kan huset användas framöver" NT 7/4

Skolmuseet ska under maj lämna sina lokaler. Vart museet eventuellt tar vägen är oklart. Lilla Holmstadskolan har nämnts och det är inte kommunen som kommit med detta förslag. Argumenten att flytta museet är samma som kommunen tillämpar gentemot KiFiN. En fråga som många ställer sig är - varför ökar behovet av kontorslokaler? 

Det har sedan ett antal år gått en våg över landet av att administrationen ökar. Administrationssamhället är här. Forskning kring detta bedrivs bland annat vid Stockholms universitet och Södertörns högskola. 

Det är speciellt polisen, sjukvården och skolan som forskarna har undersökt. Om tillvaron för oss brukare blivit bättre genom att administrationen blivit större är tveksamt. 

Kommunens makthavare borde tala om för brukarna i kommunen vad det är som kräver mer kontorsutrymme.  Är det utvärdering, dokumentation, styrdokument, revidering som behöver mer utrymme? Ett förslag som tilltalar mig är att låta skolmuseet stanna kvar på Oskarsskolan, eventuellt med mer utrymme på nästa våning, och konstnärerna får flytta in i resten av skolan. 

Varje plan är på 350 kvadratmeter och det finns tre våningar. Varför är det kulturen som skall vika för administrationen? Jag skulle i varje fall sett fram mot att ha konstnärer som grannar. Vilken kreativ miljö det hade kunnat bli.  Här har kommunens styrande politiker en möjlighet att bli odödliga allt enligt: