Låt kommunen sköta lekparkerna

Lagen om samfälligheter ger inget utrymme för en kommun att skyffla över nya ansvarsområden på en vägförening, skriver Lennart Käll.

Lagen om samfälligheter ger inget utrymme för en kommun att skyffla över nya ansvarsområden på en vägförening, skriver Lennart Käll.

Foto: Annika Flood

Insändare2022-08-23 18:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunen argumenterar på felaktiga grunder om vad en vägförening får ta på sig. Lagen om samfälligheter ger inget utrymme för en kommun att skyffla över nya ansvarsområden på en vägförening. Bara det som finns angivet i gällande förrättning får en vägföreningen syssla med. Om en vägföreningsstyrelse tar på sig att sköta lekparker så kan den bli personligt betalningsansvarig.

Det är Lantmäteriet som kan bestämma vad som kan ingå i en vägförenings åtagande inte kommunen. Kommunen argumenterar med att de borde ha rådighet över marken där lekparkerna finns. I Stenbäcken-Torskär finns en lekpark och där äger kommunen marken. Så en lösning för andra lekparksmarker är att vägföreningarna överlåter marken till kommunen så kan de fortsätta driva dem obekymrat. Det skulle också innebära att kommunen följer likställighetsprincipen i kommunallagen som är till för att politiker inte skall fatta beslut som skapar orättvisa.