Låt inte prestigen avgöra järnvägens framtid

I princip alla tunga remissinstanser anser att Ostlänken som höghastighetsbana är ett fullständigt galet projektet.

Långtradarna kommer med all sannolikhet att fortsätta färdas oavsett snabbtåg, skriver Per Wallberg.

Långtradarna kommer med all sannolikhet att fortsätta färdas oavsett snabbtåg, skriver Per Wallberg.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Insändare2022-02-25 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur kommer det sig att infrastrukturminister Thomas Eneroth och i första hand Socialdemokraterna nästan helt bortser från lämnade synpunkter? Här skapas ett projekt som skall arbetas fram över tiotals år. I dag kostnadsberäknat till 100 miljarder, vilket troligen redan idag är kraftigt underbudgeterat, och som om kanske ett eller två decennier är tredubblat (300 miljarder) bortsett alla investeringar som krävs i passerande kommuner. 

Detta i en tid då den tekniska utvecklingen på det digitala området gör behoven mindre och mindre för näringslivet att sitta på tåg. Något pandemin visat. En arbetsmarknad stadd i snabb förändring med mycket av arbete hemifrån. De argument som framförts för en höghastighetsbana är redan kraftigt föråldrade. 

Vem eller vilka resenärer vill eller kan resa på föreslagen höghastighetsbana. Till vilka priser om till exempel näringslivet inte längre vill sitta på tåg även om det går en halvtimme snabbare mellan Stockholm och Malmö.


Långtradarna kommer med all sannolikhet att fortsätta färdas oavsett snabbtåg. I bästa fall har tekniken gjort att man i framtiden i större omfattning använder konventionella banor och tåg för befraktning av trailers och långtradare. För detta behövs inga höghastighetståg. Underhåll och bygg ut det vi har då trängsel på nuvarande banor är ett faktiskt problem. Detta kostar småpengar jämfört med detta fullständigt galna projekt.


Tänk om, tänk nytt, tänk rätt…låt inte prestigen avgöra.