Låt hållplatsen på Stortorget vara kvar

Varför tar man bort hållplats Stortorget för buss 11 när det inte fungerar att åka via Gustav Adolfsplan och ut på Promenaden?

Insändare 1 januari 2023 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur tänkte ni där? Det blir långt att gå mellan hållplats Södertull och Djäknepark. Tänk på barn, handikappade och gamla och de som bor runt omkring eller arbetar vid Stortorget. Tänk om Östgötatrafiken och ni som bestämmer detaljplaner.

Arg buss resenär

Svar direkt

Tack för dina synpunkter. I samband med färdigställandet av Östra Promenaden har den nya hållplatsen Gustaf Adolfsplan öppnats. Avståndet mellan den tidigare hållplatsen Stortorget och nya hållplatsen Gustaf Adolfsplan är bara 200 meter varför Gustaf Adolfsplan har ersatt hållplats Stortorget. Det är tolv kollektivtrafiklinjer som passerar hållplats Gustaf Adolfsplan, som blivit en ny knutpunkt för kollektivtrafiken. 

Tyvärr kan linje 11 inte passera den vägen då infrastrukturen på Östra Promenaden inte medger den skarpa svängen in på Lindövägen. Avståndet mellan hållplats Söder Tull och Djäkneparksskolan är cirka 900 meter vilket innebär att den som bor mitt emellan hållplatserna får drygt 400 meter att gå till just linje 11, vilket är ett hållplatsavstånd som ligger inom ramen för attraktiv kollektivtrafik enligt forskning och erfarenhet. Mellan Stortorget och Söder Tull är det knappt 400 meter. Den som bor i området och jobbar vid Stortorget kan även nyttja spårvagnslinje 2 och hållplats Gustaf Adolfsplan i stället för linje 11.

Norrköpings kommun och Östgötatrafiken jobbar tillsammans för att hela tiden utveckla kollektivtrafiken och ett hållbart resande för alla resenärsgrupper. 

 Matilda Hansson, trafikutvecklare Östgötatrafiken


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa