Låt Gryts natur och hav leva utan fler bostäder

Såväl natur, skog, stränder och vårt starkt förorenade hav skulle ta skada av flera bostäder med ökad pendeltrafik, flera bryggor och båtar som följd, skriver Anders Wennerblad. Arkivbild Häradsskärs fyr.
Såväl natur, skog, stränder och vårt starkt förorenade hav skulle ta skada av flera bostäder med ökad pendeltrafik, flera bryggor och båtar som följd, skriver Anders Wennerblad. Arkivbild Häradsskärs fyr.

Att bilda skyddade områden och sköta och förvalta dessa ingår i internationella åtaganden för att bevara naturen.

Insändare 10 oktober 2023 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Låt Gryt bli en modern kust- och skärgårdsbygd" NT 24/9

Även en del i att nå de 16 nationella miljökvalitetsmålen och Sveriges friluftsmål. Markägare måste här samarbeta med kommuner och länsstyrelser.

Tråkigt att en lokal sockenförening motarbetar skydd av sin egen nära natur. Jag skulle vara stolt över att bo i ett område med fin skyddad natur.Enligt färsk statistik från Eurostat är Sverige näst sämst i hela Europa och har hälften så mycket skyddad natur som snittet i EU. Bäst är Luxemburg med 52 procent, Slovenien har 41 procent och Sverige futtiga 8,7 procent. Om man räknar bort fjällen bara 3,7 procent. Det är långt till vårt mål som är 30 procent.

 

Genom naturreservat kan vi bevara värdefulla naturområden, skydda biologisk mångfald och ge alla människor ett bra friluftsliv. Naturen mildrar dessutom effekten av klimatförändringar.

Såväl natur, skog, stränder och vårt starkt förorenade hav skulle ta skada av flera bostäder med ökad pendeltrafik, flera bryggor och båtar som följd. Dessutom skulle tillgängligheten till fin skyddsvärd natur minska för alla som inte har råd eller önskan av att köpa tomt och pendla långa sträckor på en smal och kurvig väg med mycket vilt. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa