Låt gräset växa för insekternas skull

Låt en del grönytor blomma fritt för insekternas skull, föreslår insändarskribenten.
Låt en del grönytor blomma fritt för insekternas skull, föreslår insändarskribenten.

Att kommunen måste spara på slantarna är en del av den demokratiska processen och självklart kan alla inte få sina önskningar uppfyllda.

Insändare 13 februari 2021 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Här kan kommunen faktiskt göra något oväntat. Nämligen vända tillbaka ett blad.  För ett antal år sedan bestämdes att spara pengar genom att låta vissa perifera vägrenar och grönytor förbli oklippta.   

Kritiken lät inte vänta på sig och kommunen föll till föga, Om man var dåligt påläst eller för tidigt ute må vara osagt (jag var nog inte klokare vid den tiden heller).  Nu vet vi bättre.  Vårt kulturlandskap med tuktade grönytor och ensidiga odlingar innehåller för lite blommor för att pollinerade insekter ska kunna överleva.  I synnerhet som olika insektsarter är specialiserade på olika typer av växtlighet.  Så vänd tillbaka ett blad.  Bestäm att vissa grönytor skall få blomma fritt för att gynna insektslivet.  Gårdagens debattörer med gårdagens argument lär nog stå sig slätt den här gången.

Ämnen du kan följa