Låt alla gå ombord längst fram

Noterar att Östgötatrafiken efter 25 stycken böter ska gå vidare med dessa för indrivning.