Lär av kollektivtrafiken i Stockholm

Östgötatrafiken har infört möjligheten att blippa betalkort påbussar och spårvagnar.

På SL i Stockholm har man den varianten att man kan koppla sitt betalkort till pensionärsrabatten, något för Östgötatrafiken att ta efter? undrar Björn Johansson.

På SL i Stockholm har man den varianten att man kan koppla sitt betalkort till pensionärsrabatten, något för Östgötatrafiken att ta efter? undrar Björn Johansson.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Insändare2022-05-21 07:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som omväxling något positivt från deras håll. Dock kan inte pensionärsrabatten utnyttjas. Alla får betala fullt pris med denna metod.
På SL i Stockholm har man den varianten att man kan koppla sitt betalkort till pensionärsrabatten, eller reducerat pris som de kallar det.
Något att ta efter även i Östergötland kanske?