Hur kommer det sig att vi som är så många gör så lite?

Det skulle vara bättre om ordningen vore den omvända, det vill säga att ledningen lyssnade på dem som arbetar i verksamheten. Det är faktiskt så att det är våra patienter som är våra uppdragsgivare, inte politikerna och inte heller tjänstemännen, skriver Jens Stockhaus, distriktsläkare. Genrebild.
Det skulle vara bättre om ordningen vore den omvända, det vill säga att ledningen lyssnade på dem som arbetar i verksamheten. Det är faktiskt så att det är våra patienter som är våra uppdragsgivare, inte politikerna och inte heller tjänstemännen, skriver Jens Stockhaus, distriktsläkare. Genrebild.

Region Östergötlands finanser befinner sig i kris. Regionledningen har under hösten redovisat hur de tänker kring besparingar. Det handlar framförallt om personalnedskärningar, vilket torde betyda att nuvarande personal kostar mer än de smakar.

Insändare 13 december 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Primärvårdsledningen instämmer då de har redovisat diagram på hur, vad de bedömer, allt fler gör allt mindre. Enligt deras siffror är vi som jobbar i primärvården fler än någonsin samtidigt som kostnaderna för hyrpersonal är skyhöga. 

Hur går det ihop? Det gör det inte, vilket naturligtvis är en ledningsfråga. Hur kommer det sig att vi som är så många gör så lite? Jag har jobbat i den östgötska primärvården sedan 2004 och kan ärligt säga att jag inte är latare nu än tidigare. 

 

Det är snarare så att mer tid läggs på att sköta organisationen av sjukvården istället för tvärtom. Det är alltför många huvuden som jobbar med alltför många utvecklingsprojekt till alltför lite gagn för befolkningen. Det senaste tillskottet är en dyr chatfunktion som inte visat någon större nytta för vare sig patienter eller personal. 

 

Självklart är verksamhetsutveckling viktig men min upplevelse är att det ofta rör sig om hugskott ovanifrån. Hugskott som styrs och kontrolleras av styrgrupper, ledningsgrupper och chefsgrupper med mycket liten verksamhetsförankring. 

Det skulle vara bättre om ordningen vore den omvända, det vill säga att ledningen lyssnade på dem som arbetar i verksamheten. Det är faktiskt så att det är våra patienter som är våra uppdragsgivare, inte politikerna och inte heller tjänstemännen.

 

Det borde istället vara så att det är vi i verksamheten som ger uppdrag till politiker och tjänstemän så att vi kan få en reell möjlighet att lösa det uppdrag vi fått. Värdet i sjukvården skapas nämligen i mötet mellan vårdgivare och patient, ingen annanstans! 

 

Under de år jag jobbat har primärvården gått från att vara styvmoderligt behandlad till att vara omhuldad och älskad av alla. Man har insett att en god primärvård är effektiv och därför gett oss ett större uppdrag. Detta är såklart en positiv utveckling, vi i primärvården vill ta oss an hela det uppdrag som våra patienter ger oss.

 

För detta behövs resurser, inte bara ekonomiska utan även en organisation som stöttar, hjälper och tror på oss. Vi tror att alla, även regionledningen, vill ha en god primärvård. Utan den kommer vi aldrig klara den nuvarande krisen. Så låt oss tillsammans verka för en god utveckling så att vi, värdeskaparna, kan se och hjälpa fler patienter. Vi vill inget hellre!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa