Måste vara självklart behålla LAH i Region Östergötland

Att säkerställa att alla medborgare får en värdig och mänsklig vård i livets slutskede borde vara en självklarhet i vårt samhälle.

Region Östergötland står inför ett viktigt beslut. Att behålla LAH är inte bara en fråga om att erbjuda vård, utan om att upprätthålla värdighet, medkänsla och respekt för de mest utsatta, skriver Ann-Gerd Persson.

Region Östergötland står inför ett viktigt beslut. Att behålla LAH är inte bara en fråga om att erbjuda vård, utan om att upprätthålla värdighet, medkänsla och respekt för de mest utsatta, skriver Ann-Gerd Persson.

Foto: Michaela Hasanovic

Insändare2024-06-26 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) i Region Östergötland har under många år erbjudit just detta. Med moderna och anpassade lokaler som tillgodoser patienternas behov, spelar LAH en avgörande roll för att ge svårt sjuka människor den vård och det stöd de förtjänar.

Lokalerna som LAH tillhandahåller är inte bara moderna och välutrustade för medicinsk vård, utan de är även utformade med ett djupare mänskligt perspektiv. Tillgången till egen uteplats är ett ovärderligt inslag för patienter som närmar sig livets slut.

Här får de möjlighet att känna solens värme mot huden, höra fåglarnas kvitter och vinden susa. Dessa sinnen – känslan av solens strålar, vinden och ljuden från naturen – är ofta de sista som lämnar oss innan vi går bort. Dessa upplevelser ger en känsla av frid och sammanhang som är ovärderliga i livets slutskede.

Att få uppleva naturens element på detta sätt bidrar till en ökad livskvalitet, även i de sista stunderna. För många patienter och deras anhöriga är detta en tröst och en möjlighet att ta farväl på ett lugnt och värdigt sätt. Att beröva dem denna möjlighet genom att stänga LAH skulle vara ett steg bakåt för både vård och medmänsklighet i vår region.

Region Östergötland står inför ett viktigt beslut. Att behålla LAH är inte bara en fråga om att erbjuda vård, utan om att upprätthålla värdighet, medkänsla och respekt för de mest utsatta. Låt oss värna om de mänskliga värdena och se till att alla får möjlighet att avsluta sina liv med den respekt och värdighet de förtjänar.

Bevara LAH och låt våra patienter få känna de sista solstrålarna, vinden och fågelsången. Det är en rättighet vi inte får ta ifrån dem.