Lägg ner Norrköpings flygplats

Insändare2019-11-21 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samtidigt som all annan verksamhet i kommunen tvingas minska sina redan hårt belastade kostnader, främst inom vård och omsorg, så beslutar man om ytterligare 43 miljoner på tre år, utöver de 25 miljoner/ år man redan pumpar in i det privata företag som driver verksamheten.
Därtill en flygplats som aldrig kan bli lönsam, inte ens bära en del av kostnaderna. Och eftersom det redan finns två flygplatser inom vårt närområde, vilket är tillräckligt. 

Lägg ner flygplatsen eller låt den drivas utan kommunala medel, vilket förmodligen också skulle leda till nedläggning.
Dessutom skulle man frigöra ett attraktivt markområde som kan användas till bostadsbyggen eller företagsetableringar.
Aldrig skulle väl beslutsfattarna satsa någonting av sina egna medel utan minsta chans till återbäring. Men med skattepengar går det bra trots kommunens dåliga finanser. Var finns ansvaret? Svaret är enkelt: Det finns inget.