Lägg inte ned bussen till Kvarsebo

Angående beslutet att helt ta bort busslinjen 432 Björkholmen – Norrköping;

Insändare 22 maj 2022 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

” Syftet med kollektivtrafiken är att göra samhället tillgängligt genom att skapa möjligheter för människor att resa till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och service.” (källa: Svensk kollektivtrafik)

 

Kollektivtrafiken bidrar även i hög grad till ett stort antal politiskt beslutade mål inom kommuner, landsting och regioner:

• Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet (Agenda 30) • Ökad rättvisa och jämställdhet samt minskat utanförskap • Ökad tillgänglighet för alla, samt för äldre och funktionsnedsatta • Minskade klimatutsläpp och energiförbrukning • Ökat bostadsbyggande • Ökad tillväxt, regional utveckling och växande arbetsmarknadsregioner, samt att det ska bli lättare för arbetslösa att få arbete • Flerkärniga städer och sammanbindning mellan olika delar inom och mellan regioner • Framtidstro, attraktivitet och livskvalitet

 

Genom att helt ta bort linje 432 (Björkholmen – Norrköpings resecentrum) går man helt emot de mål man aktivt ska jobba mot.

Att istället se över möjligheten att justerar antalet avgångar, innebär att man både minimerar antalet ”tomma bussar” samtidigt som man fortfarande ombesörjer både befintliga och kommande boendes behov till ett tryggt, hållbart och mer miljövänligt sätt att ta sig till sina arbeten, skolor och till vårdinstanser.

Längs linjen finns många barn och ungdomar som blir helt beroende av sina föräldrar, många arbetspendlare som istället tvingas köra bil vilket ökar trafiken ytterligare och även flera äldre som rent fysiskt inte kan eller får köra bil.

 

Var finns hållbarhetstänket i det?

På vilket sätt bidrar det till ökad jämställdhet och minskat utanförskap?

Vart finns framtidstron på en levande landsbygd?


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Kollektivtrafikförändringar

Insändare: Nu har vi inget alternativ till bilen

Nu har vi inget alternativ till bilen

Insändare: Efter förändringarna av kollektivtrafiken • Nya tidtabellen är en skrivbordsprodukt

Efter förändringarna av kollektivtrafiken • Nya tidtabellen är en skrivbordsprodukt

Busslinjen är nedlagd – nu tvingas barnen gå på 70-väg utan vägren för att ta sig till skolan: "Självklart är vi väldigt oroliga"

Busslinjen är nedlagd – nu tvingas barnen gå på 70-väg utan vägren för att ta sig till skolan: "Självklart är vi väldigt oroliga"

Insändare: Nedläggningen av 432:an • Ett beslut som saknar konsekvenstänk - "Befolkningen längs sträckningen har exploderat de senaste åren och kommunen vill att folk flyttar hit"

Nedläggningen av 432:an • Ett beslut som saknar konsekvenstänk - "Befolkningen längs sträckningen har exploderat de senaste åren och kommunen vill att folk flyttar hit"

Insändare: Efter nedläggningen av buss 432: "Det är förvånande att moderaterna protesterar"

Efter nedläggningen av buss 432: "Det är förvånande att moderaterna protesterar"
Visa fler
Läs mer!

Helen kan tvingas åka bil till stan varje morgon – för att kunna ta bussen till jobbet • Kritikern: "Det är rent bedrägeri och lurendrejeri"

Helen kan tvingas åka bil till stan varje morgon – för att kunna ta bussen till jobbet • Kritikern: "Det är rent bedrägeri och lurendrejeri"

Östgötatrafikens ordförande: "Ingen kritik har framförts till mig från andra politiker"

Östgötatrafikens ordförande: "Ingen kritik har framförts till mig från andra politiker"

Insändare: M-politiker har tröttnat • Vill rädda busslinje •Tycker att Kvartetten har skyllt ifrån sig

M-politiker har tröttnat • Vill rädda busslinje •Tycker att Kvartetten har skyllt ifrån sig

Insändare: Inför noll-taxa på bussen för pensionärerna

Inför noll-taxa på bussen för pensionärerna

Julie Tran (C): "Beslutet för linje 441 ligger fast"

Julie Tran (C): "Beslutet för linje 441 ligger fast"
Visa fler