Lägg fokus på oskyddade trafikanter

Problemen med trafiksäkerheten i Västra Husby kvarstår trots kommunens lösningar, menar insändarskribenten.

Se därför till att få permanenta farthinder på plats istället för att ta bort dom, sätt tillbaka en bom och snöröj trottoarerna, skriver signaturen På orten boende förälder.

Se därför till att få permanenta farthinder på plats istället för att ta bort dom, sätt tillbaka en bom och snöröj trottoarerna, skriver signaturen På orten boende förälder.

Foto: JESSICA GOW

Insändare2022-01-31 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Västra Husby - personal följer alltid eleverna" NT 27/1

Hämtning och lämning sker ju inte vid Bygdegården. Frita öppnar vid skolan och föräldrar lämnar ju elever till skolan och barn till förskolan. Personal följer barnen under skoltid över länsvägen men det ändrar inte att trafiksituationen som helhet är dålig på kommunens gator. I verkligheten parkerar ju bilarna längs Grönlundsvägen och Gullvivsstigen, där inga åtgärder finns. 

Övergångsstället med avsmalning gäller länsväg 777. I kommunens trafikplan 2017-2020 är ansvaret för åtgärd Trafikverkets. 

Att kommunen lovar en parkering och ett övergångsställe på sin ena problemgata är bra. Att utredningen om parkering och säkerhet ska påbörjas först efter att en orsak till problemet är borta, alltså bygget, är inte bra. Dels blir utredningen missvisande men under tiden kvarstår ju problemen. 

Tyvärr bemöttes inte snöröjningsfrågan. Trottoarerna är till för snöuppläggning. Inga övergångsställen mellan olika snövallar kommer lösa trafiksäkerheten vintertid. 

Om korsningen Gullvivsstigen/Vitsippsstigen där farthindren och bom tagits bort, i anslutning till skolgården, ges inga svar alls annat än att man ska jaga föräldrar. Ges böter blir folk förbannade, med gott fog, eftersom felet är att parkering saknas. 

Se därför till att få permanenta farthinder på plats istället för att ta bort dom, sätt tillbaka en bom och snöröj trottoarerna. 

Fokus ska ligga på de oskyddade trafikanterna i anslutning till skolan. Det kan man förresten också läsa i samma trafikplan, fast det står i kapitlet om Söderköpings tätort och gäller inte i Västra Husby.