Låg hastighet – en "skrivbordsbedömning"

Insändare 29 november 2019 04:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kommunen vill sänka hastigheten på vägen, NT 7/11.  

Kommunen vill sänka hastighetsgränsen från 50 till 40 km/tim på väg 846 som går genom området Lundby, ett bra förslag för– –  att göra området säkrare. Samtidigt har vi "följetången" ny cykel- och gångväg från Arkösundsvägen till Marbykorset (Etapp ett). Trafikverket behöver utreda dragningen mer, inte minst med tanke på den planerade utbyggnaden av Marby.
Någon tanke på att bredda den smala och krokiga Djurövägen har Trafikverket inte (kommentar från Trafikverket i NT 191109) eftersom vägen ses som lågtrafikerad med färre en 2000 fordon per dygn och hastigheten bedöms vara låg. 

Att hastigheten bedöms vara låg anser jag vara en ren "skrivbordsbedömning" och gränsen 2000 fordon per dygn som riktmärke låter högt då, Djurövägen inte är en genomfartsväg (räknat från infarten till Stenbro och ut till Djurön).

Ett exempel på den "låga" hastigheten är Stenkullen Stora Sidus där hastigheten är satt till 50 km/tim en sträcka på 650 meter som innehåller cirka 15 in/utfarter från vägar och fastigheter och flera busshållplatser varav en på båda sidor om vägen med skolbuss och lokaltrafik. Tyvärr så ligger hastigheten mellan 60 och 70 km/tim. 

Som avslutning kan tilläggas att den målade kantmarkeringen på Djurövägen är bristfällig på många ställen, det är bitvis svårt nog att möta transporterna med långtradare från och till Djurö Kvarn och ännu värre i mörker och regn. Kan det vara något för Trafikplanerare/Kommun, Projektledare/Trafikverket ?

Ämnen du kan följa