Kyrkan ska vara öppen, tolerant och fördomsfri

Fria liberaler i Svenska kyrkan, FiSK, kombinerar sin kristna tro och sitt kyrkliga engagemang med en socialliberal människosyn.

Fria Liberaler i Svenska Kyrkan kombinerar sin tro med en socialliberal människosyn.

Fria Liberaler i Svenska Kyrkan kombinerar sin tro med en socialliberal människosyn.

Foto: Fredrik Jonson

Insändare2021-09-02 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi är övertygade om att en kyrka med en tydlig socialliberal profil engagerar människor och bidrar till att medlemmar väljer att stanna kvar i Svenska kyrkan. Vårt handlingsprogram innehåller 12 punkter och för att tydligt visa vårt liberala och sociala engagemang vill vi särskilt lyfta fram följande:

Vi vill ha en öppen, tolerant och fördomsfri kyrka. Kyrkan ska vara en tydlig röst i arbetet med att skapa ett samhälle fritt från diskriminering och där mänskliga rättigheter värnas. Svenska kyrkan ska agera kraftfullt mot varje form av främlingsfientlighet, rasism och homofobi.

Kyrkan ska ta socialt ansvar och stå upp för de utsatta i samhället. Diakonin är Svenska kyrkans sociala arbete och det är där som kärleken till nästan, den gyllene regelns budskap och evangeliets ord omsätts i praktisk handling. Svenska kyrkan ska vara en resurs i omsorgsarbetet kring gamla, sjuka och andra utsatta grupper. I arbetet med att stödja och integrera nyanlända i det svenska samhället kan kyrkan spela en viktig roll. Men kyrkan ska inte bara vara en resurs utan också en tydlig röst för den svage och utsatte i samhällsdebatten och peka på fel och brister i samhällsbygget inom områden där politiken misslyckats eller inte insett att det finns stora problem.

FiSK värnar starkt Svenska kyrkans arbete med internationellt bistånd och hjälparbete och vill säkerställa att det arbetet även fortsättningsvis ges hög prioritet. Ett internationellt engagemang kräver också att man markerar mot varje kränkning av religionsfriheten och stöttar framväxten av statsskick som respekterar densamma. Vi lägger också stor vikt vid ekumeniska samtal och religionsdialog. Sådana samtal undviker missförstånd och gör oss mindre fördomsfulla. I stället bygger vi broar och ökar förståelsen för varandra. 

Fria liberaler vill sätta den enskilde medlemmen i centrum och vill att kyrkan visar stor öppenhet för enskilda medlemmars önskemål. Du ska kunna välja vilken församling du vill tillhöra och inte nödvändigtvis vara begränsad till den församling där du är folkbokförd. Kyrkan ska ha en positiv och tillmötesgående inställning till individuella önskemål vid exempelvis begravnings-, vigsel- och dopgudstjänster.

Om Svenska kyrkan vill behålla sina medlemmar och undvika medlemsras måste den berättiga och aktualisera sin existens i varje ny tid. I boken Leva i dopet (Sveriges biskopar s.7, 2011) skrivs  angående dopet att ”dagens frågor besvaras inte alltid av gårdagens svar”. Detta citat är en mycket bra utgångspunkt för hela Svenska kyrkans framtida arbete. Utan att rucka på själva grunden och fundamentet måste kyrkan vara beredd att omvärdera och förnya tidigare svar på frågor och tidigare ställningstaganden. FiSK vill besvara dagens frågor med dagens svar men vi nöjer oss inte med det utan är beredda att även söka morgondagens svar.