Kvartetten måste satsa på rätt saker

Kvartetten satsar ytterligare 38 miljoner kronor på vård och omsorg i Norrköpings kommun.

Har det blivit bättre efter Kvartettens tidigare satsningar undrar insändarskribenten.

Har det blivit bättre efter Kvartettens tidigare satsningar undrar insändarskribenten.

Foto: Sara Segraeus

Insändare2021-02-04 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I NT 27/1 framgår att Kvartetten satsar ytterligare på hemtjänsten och övrig vård och omsorg.

Behov av satsningar på den operativa delen av skola, vård och omsorg är självklar. Det är viktigt att öronmärka satsningen inom vård och omsorg. Vi kan jämföra med hur Kvartettens tidigare satsningar föll ut under perioden 2016- 2019?.

I skolan ligger antal barn och elever per lärare kvar på cirka elva medan kontorsanställda ökat med mer än 800 personer. Inom vården är antalet brukare per sjuksköterska oförändrat samtidigt som det är en stor ökning inom administrationen. 

Har vi fått bättre barnomsorg, skolbetyg eller äldrevård efter de stora satsningarna på nyanställningar på  > 2100 personer som gjorts?