Kvarstår att kommunen inte orkar ta ansvaret

Bakom de aktuella och konfronterande diskussionerna kring bidragens fördelning och storlek med mera till Vägföreningarna döljer sig fortfarande något grundläggande och anmärkningsvärt; Kommunen anser sig inte ha förmåga att ta det ansvar man nu lägger över på vägföreningarna.

Insändare 17 januari 2022 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Tekniska nämnden ser till alla vägföreningar" NT 14/1


På Centerpartiets hemsida; ”Beslut om vägföreningar bör inte längre gälla” (2019), kan man läsa om grundorsaken till Tekniska Nämndens och Kommunens beslut. 

Efter ett försök i Norsholm, att enligt ett tidigare fattat beslut införliva de större vägföreningarna i kommunen, skriver Karin Jonsson (TN) tillsammans med de ledande inom kvartetten;
”Kraven på vägföreningarna var höga och medförde höga kostnader. Det har också varit, och är fortfarande, ett hårt tryck på en växande kommun, inte minst personellt. Detta ihop med ett besvärligt ekonomiskt läge har gjort att några nya alternativ inte har tagits fram. Därför föreslår Kvartetten att tidigare beslut inte ska gälla längre utan bör rivas upp.”


Det man kan konstatera är; 
1) att kommunen tidigare införlivat dessa stadsdelar i det kommunala skatteunderlaget. 
2) att vägnätet med tillhörande belysning inte på något sätt har annorlunda status inom de befintliga vägföreningarna jämfört med kommunens i övrigt. 


Ändå drar TN och kommunen slutsatsen; Det vi inom det kommunala inte orkar ta ansvar för lägger vi över på ett antal av våra kommuninnevånare (som redan är en del av samma kommun!) 
Oavsett hur många juridiska rådgivare man konsulterat, för att underbygga sitt ställningstagande, oavsett den retorik man arbetat fram för att rättfärdiggöra utslaget i TN, den grundläggande orsaken till beslutet är anmärkningsvärd, osolidarisk och omoralisk.


Upprivandet 2019, av det tidigare fattade beslutet, borde inte skett. Möjligen ger det förhoppningar om att 2021 års beslut lika enkelt också kan rivas upp.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Konflikten om vägföreningarna

Han kan ta över topposten – efter plötsliga avhoppet: "Jag var i chock när jag hade fått frågan"

Han kan ta över topposten – efter plötsliga avhoppet: "Jag var i chock när jag hade fått frågan"

Stjernkvist ser inga sprickor i samarbetet: "Samma sak som vid förra valet"

Stjernkvist ser inga sprickor i samarbetet: "Samma sak som vid förra valet"

Ledare: Vägföreningarna sprängde inte Kvartetten

Vägföreningarna sprängde inte Kvartetten

Kollegorna stöttar Jonsson efter plötsliga avhoppet: "Hon har stått i frontlinjen och har fått ta oerhört mycket skit"

Kollegorna stöttar Jonsson efter plötsliga avhoppet: "Hon har stått i frontlinjen och har fått ta oerhört mycket skit"

Så reagerar Jarl på Jonssons besked: "Om vi kan bli ense kan vi lösa det här redan till sommaren"

Så reagerar Jarl på Jonssons besked: "Om vi kan bli ense kan vi lösa det här redan till sommaren"
Visa fler
Läs mer!

Insändare: Politiker måste lära sig lyssna

Politiker måste lära sig lyssna

Politikern reagerar – efter kollegans utspel: "Magstarkt"

Politikern reagerar – efter kollegans utspel: "Magstarkt"

Hon försvarar utredningarna – och svarar på hårda kritiken från kollegan • Så många hushåll kollas upp • "Jag vet ju vad vi har gjort"

Hon försvarar utredningarna – och svarar på hårda kritiken från kollegan • Så många hushåll kollas upp • "Jag vet ju vad vi har gjort"

Insändare: Bättre investera i värme än ny station

Bättre investera i värme än ny station

Debatt: Det yttre är viktigt - Politikerna behöver ställa frågor om fasaden

Det yttre är viktigt - Politikerna behöver ställa frågor om fasaden
Visa fler