Kvalité inom hemtjänsten går inte att mäta i tid

Pressen att allt ska vara tidseffektivt bidrar till att minska hemtjänstpersonalens handlingsutrymmen och försvårar för oss att utföra god omsorg. En väl fungerande hemtjänstverksamhet behöver tid, kontinuitet och handlingsutrymme, skriver Jessica, undersköterska i hemtjänsten. Genrebild.
Pressen att allt ska vara tidseffektivt bidrar till att minska hemtjänstpersonalens handlingsutrymmen och försvårar för oss att utföra god omsorg. En väl fungerande hemtjänstverksamhet behöver tid, kontinuitet och handlingsutrymme, skriver Jessica, undersköterska i hemtjänsten. Genrebild.

Under de senaste decennierna har hemtjänsten förändrats. Förr träffade vi i hemtjänsten oftast relativt pigga pensionärer, nu möts vi allt oftare av människor med mer komplexa omvårdnadsbehov, som kräver mer omfattande vård och omsorg, skriver Jessica, undersköterska i hemtjänsten.

Insändare 4 december 2023 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Man skulle kunna tro att detta gjort att hemtjänstpersonalen fått mer tid per besök, men icke. 

Istället ställs allt högre krav på att utföra arbetsuppgifterna på “rätt tid” och för att minska utgifterna har man börjat använda sig av arbetsmodeller med tidmätning som tidigare enbart använts inom näringslivet. 

Pressen att allt ska vara tidseffektivt bidrar till att minska hemtjänstpersonalens handlingsutrymmen och försvårar för oss att utföra god omsorg. En väl fungerande hemtjänstverksamhet behöver tid, kontinuitet och handlingsutrymme.

Tidmätningar är ett hot mot god omsorg och leder till att vi jagar minuter för att hålla budget istället för att lägga fokus där det behövs, på den som behöver omsorgen. När arbetet detaljstyrs skapas högt arbetstempo med lågt inflytande och ger oss dåliga möjligheter att anpassa vårt arbete efter dagsformen hos de äldre, vilket leder till sämre omsorg. 

En av våra viktigaste uppgifter i hemtjänsten att skapa goda relationer och minska ensamheten hos de äldre, något som alltid prioriteras bort när vi måste jaga minuter. För mycket fokus läggs på tiden istället för att fokusera på vad hemtjänsten verkligen behöver göra och hur trygga och nöjda brukarna är.

När makten över tiden är förlagd på någon annan där varken hemtjänstpersonal eller brukare direkt kan påverka den, uppstår en maktlöshet, och när vårat handlingsutrymme för oförutsedda arbetsuppgifter minimeras genom tidmätningar kan det få konsekvenser, relationer, empati och medmänsklighet kan försvinna i hemtjänstarbetet. 

Vi hade stora förhoppningar om att saker skulle ändra sig när man till slut bytte från att ge ersättning till enheterna för utförd tid, till att ge ersättning för beviljad tid. Äntligen skulle vi få fokusera på omsorgskvalitet istället för att jaga minuter, och även om det gått pinsamt långsamt har vi nu börjat märka små steg i rätt riktning i verksamheten. 

Nu vill det nya styret vill ta två jättesteg tillbaka genom att återinföra det gamla systemet igen som oavsett hur de försöker linda in det kommer att leda till att det är minuter som genererar pengar och att minuter, inte strävan efter god omsorgskvalitet, blir det som styr verksamheten. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa