Kroniskt sjuka riskerar bli utan läkemedel

Från och med 1 april 2021 har Region Östergötland med flera regioner valt företaget Apoteket för leverans av dosförpackade läkemedel. Apoteket, i sin tur, har Collector Bank som fakturapartner.

Insändare 19 maj 2021 15:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag är god man åt en huvudman som är i behov av mediciner i apodosformat. Tidigare har medicinen levererats till hemtjänstkontoret och hemtjänsten har tagit med den till min huvudman vid ett av sina dagliga besök. Min huvudman kan inte själv hämta sin medicin. 

Enligt Collector Bank, är min huvudman inte godkänd för faktura, eftersom hen genomgår skuldsanering. Det innebär att Apoteket inte längre lämnar ut medicin till min huvudman.

 

Apoteket har erbjudit sig att lämna ut medicinen mot kontanter, men hur ska personen kunna ta ut kontanter och hämta sin medicin? Det kan väl inte vara meningen att hen ska lämna ifrån sig sitt bankkort till hemtjänstpersonalen. Dessutom måste i så fall mer hemtjänsttid beviljas från kommunen för att medicinen ska kunna hämtas från ett apotek, istället för att den levereras till hemtjänstens kontor.

Vid fråga till Collector svarar de att ”kredit inte kan erbjudas till person med pågående skuldsanering. Sådan kreditansökan avslås då det inte ligger i linje med god kreditgivningssed att bevilja krediter till personer som genomgår skuldsanering. 

Detta beslut kommer inte att ändras med hänvisning till nuvarande regler och praxis för kreditgivning. Det är alltså inte så att min huvudman har fått fakturor som blivit försent betalda, utan hen genomgår en skuldsanering sedan flera år, utan några problem med att sköta sina betalningar. Hens matleveranser görs mot faktura, liksom hyra, el och telefoni.

 

Inser regionerna att valet av Apoteket leder till att kroniskt sjuka förvägras sina läkemedel om de inte kan betala kontant?

Det är upprörande att dessa rutiner införts för en tjänst såsom leverans av läkemedel i apodos, som många kroniskt sjuka har. Om inte Collector Bank kan ändra sin hållning, bör Apoteket byta leverantör av faktureringstjänsten alternativt regionerna ompröva sitt val av leverantör av läkemedel i apodos. 

Ämnen du kan följa